Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (30.6.2020) και μέχρι τις 31.12,2020, ή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019

Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων - Αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (30.6.2020) και μέχρι τις 31.12,2020, ή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Τροπολογία του Υπ.Οικονομικών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις"

Με την υπόψη τροπολογία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, αναστέλλεται εκ νέου από τη λήξη της (30.6.2020) και μέχρι τις 31.12,2020, ή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 με εξαίρεση την διάταξη της Ενότητας Β του άρθρου 48, οι οποίες αφορούν θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, θέματα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια καθώς και θέματα υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν σχετικές υποχρεώσεις τους).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού, ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από τη μετάθεση κατά έξι (6) ακόμα μήνες, του χρόνου έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων και την συνακόλουθη μη είσπραξη χρηματικών προστίμων που πιθανόν να επιβάλλονταν στους παραβάτες αυτών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως σκοπό την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019, με βάση τις αρχές της καλής νομοθέτησης που επιβάλλουν την έναρξη εφαρμογής διατάξεων που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του έτους. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν κυρίως υποχρεώσεις συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου και κρίνεται σκόπιμη η αναστολή τους, ώστε να καταστεί εφικτή η ενημέρωση αυτών για τη χρήση νέων εφαρμογών, η οποία δεν κατέστη δυνατή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α' 9) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α'201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β του άρθρου 48.»


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης