Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για ρυθμίσεις θεμάτων υπ.Οικονομικών

Τροπολογία για ρυθμίσεις θεμάτων υπ.Οικονομικών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Τροπολογία του Υπ.Οικονομικών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις"

Εκτός από τις διατάξεις που έχουμε παραθέσει :


Εκτός Τειρεσία όσες επιταγές τουριστικών επιχειρήσεων σφραγίζονται - Αναστέλλονται, κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων


Παράταση αίτησης αναστολής ΦΠΑ από κατασκευαστές οικοδομών

Μείωση της παραγραφής σε 3 ή 4 έτη και άλλα κίνητρα για όσους επιλέξουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου

η τροπολογία περιέχει και άλλες διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.

Δείτε αναλυτικά : 


1. Αίρεται, η εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 σχετικά με τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων ελέγχου από εφοριακούς υπαλλήλους, για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων (Οι ρυθμίσεις αυτές επικαλύπτονται από τις νεότερες των άρθρων 23-29 του ν.4174/2013). (άρθρο 4)

β. Προβλέπεται ότι, οι εκκρεμείς έλεγχοι ή επανέλεγχοι των ανωτέρω ειδικών συνεργείων, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται κατά περίπτωση από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχαν ανατεθεί.
 
2. Προστίθενται πέντε (5) νέα μέλη στη μέχρι σήμερα δωδεκαμελή (12) νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) για τα δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, η οποία πλέον θα απαρτίζεται από δεκαεπτά (17) μέλη. (άρθρο 5)
 
3. Αναπροσαρμόζεται σε 40 εκατ. ευρώ (από 250 εκατ. ευρώ) το ελάχιστο ύψος της πραγματοποιούμενης στατιστικής αξίας σε ετήσια βάση των εισαγωγών μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών, επί των οποίων ο φόρος προστιθεμένης αξίας δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής. (άρθρο 6)
 
4. Καθορίζονται με κ.υ.α., εθνικές αρχές, ως εθνικά σημεία επαφής, αρμόδια για την επεξεργασία εισερχόμενων και εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν στους όρους λειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21α του Καν. Ε.Ε. αριθ. 904/2010. (άρθρο7)

5. Ο αριθμός των ετήσιων ισόποσων καταβολών δόσεων του αντιτίμου για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αυξάνεται, από δύο (2) σε τέσσερις (4), για τους υποψήφιους κατόχους. (άρθρο 8)
 
 
6. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30.06.2019) και μέχρι 31.12.2020, η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού καθώς και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. (άρθρο 9)

7. Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.10.2020 από 30.06.2020 που ισχύει η προθεσμία εντός της οποίας, η Επιτροπή μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το οριζόμενο έργο και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς (λόγω μη συνεδρίασης της κατά το διάστημα της πανδημίας).(άρθρο 10)
 


Αιτιολογική έκθεση


Επί του άρθρου 4
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι δεν εφαρμόζονται για τους φορολογικούς ελέγχους ή επανελέγχους οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 3943/2011, καθώς με τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεσπίστηκε ανεξάρτητο, ενιαίο και πλήρες σύστημα φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων στη Φορολογική Διοίκηση, περιλαμβάνοντας και μεμονωμένες διατάξεις που υπάρχουν στο άρθρο 39 του ν. 1914/1990, όπως τη συνδρομή αστυνομικών οργάνων και την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο. Επιπλέον, η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει πλέον εξειδικευμένες και σύγχρονες ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα διενέργειας φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων σε υποθέσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει το νομοθετικό πλαίσιο, τον τρόπο και τα μέσα για τη διενέργεια ειδικών φορολογικών ελέγχων και επανελέγχων χωρίς τη συγκρότηση ειδικού συνεργείου που προβλέπεται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι οι εκκρεμείς έλεγχοι ή επανέλεγχοι των ειδικών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχαν ανατεθεί. Επιπλέον, προς τον σκοπό της επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης του ελέγχου ή επανελέγχου των υποθέσεων αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι μπορεί να επικουρούνται και από άλλους υπαλλήλους του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. Με τις προτεινόμενες διατάξεις τελικώς διασφαλίζονται τόσο η ολοκλήρωση των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποθέσεων, όσο και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ελέγχων που θα διενεργούνται με βάση τις νέες διατάξεις με σκοπό την επίσπευσή τους, καθώς και η ομαλή λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της Φορολογικής Διοίκησης.

Επί του άρθρου 5

Κρίνεται σκόπιμη η πρόσθεση πέντε μελών στη μέχρι σήμερα δωδεκαμελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, η οποία πλέον θα απαρτίζεται από δεκαεπτά μέλη. Ειδικότερα προστίθεται ένα μέλος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Κεφ. Γ' άρθρο 82 παρ. 4), είναι καθολική διάδοχος της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Επιπλέον, προστίθεται ένα μέλος από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Φορολογικής Διοίκησης (ΑΑΔΕ), υπηρεσία η οποία διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Περαιτέρω, προστίθενται δύο εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της απλούστευσης και ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών, καθώς και του σχεδιασμού και της αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Τέλος, προστίθεται ένας εκπρόσωπος του κλάδου Εφοριακών της Φορολογικής Διοίκησης (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής αναφορικά με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Επί του άρθρου 6

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας μέσω αναπροσαρμογής του ορίου υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών, το οποίο καθίσταται ενιαίο ανεξαρτήτως του έτους ένταξης των ενδιαφερομένων σε αυτό.

Η αναπροσαρμογή κρίνεται σκόπιμη, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμική των επιχειρηματικών ομίλων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη Χώρα μας στον τομέα των εισαγωγών λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία και την ανάγκη εξεύρεσης επενδύσεων από ομίλους που πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως υψηλό ιστορικό συμμόρφωσης και αποδεδειγμένη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα.


Επί του άρθρου 7
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με την οποία δίνεται εξουσιοδότηση στους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών καί Υποδομών και Μεταφορών να καθορίσουν, με κοινή απόφασή τους, τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τις εθνικές αρχές που θα αποτελέσουν τα εθνικά σημεία πρόσβασης στην εφαρμογή EUCARIS, καθώς και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας για την αυτοματοποιημένη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στην εφαρμογή λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για οχήματα και άδειες οδήγησης (EUCARIS).

To EUCARIS είναι ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα (πλατφόρμα) ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο ξεκίνησε το 1994 ως συνεργασία μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη που προκύπτει από το διπλό καθεστώς Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα. Με βάση το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στην αρμόδια αρχή οποιοσδήποτε άλλου κράτους μέλους αυτόματη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις εθνικές ταξινομήσεις οχημάτων: α) στοιχεία αναγνώρισης οχημάτων και β) στοιχεία αναγνώρισης των ιδιοκτητών και των κατόχων του οχήματος στο ονομάτων οποίων έχει ταξινομηθεί το όχημα, όπως ορίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους ταξινόμησης. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παραχωρείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη, όσον αφορά τον Φ.Π.Α. ή αποσκοπεί να εντοπίσει απάτη όσον αφορά τον Φ.Π.Α. και β) η πρόσβαση γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc, ο οποίος έχει ταυτοποίηση προσωπικού χρήστη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.
Για την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1129/2019 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού ΕΕ αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α.», με τον οποίο καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων ως ανωτέρω. Στο άρθρο 5β του εκτελεστικού κανονισμού προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων και οι υποχρεώσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή του μέτρου.
Η προτεινόμενη εξουσιοδοτική διάταξη είναι απαραίτητη, προκειμένου να ρυθμιστούν με κοινή υπουργική απόφαση θέματα που άπτονται της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για σκοπούς Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, συνεπώς και του καθορισμού των εθνικών σημείων επαφής για εισερχόμενα και εξερχόμενα αιτήματα, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Επί του άρθρου 8
 Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του αντιτίμου για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου τμηματικά σε τέσσερις ετήσιες ισόποσες καταβολές.

Επί του άρθρου 9
 Με την προτεινόμενη διάταξη η προθεσμία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καιτων Σωμάτων Ασφαλείας παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος δεν επαρκείτο χρονικό διάστημα που προβλέπεται σήμερα.
 
Επί του άρθρου 10
 Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176) και προστίθεται εδάφιο στην παρ. 15 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, προκειμένου να προβλεφθούν νέα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.
 Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται απαραίτητες, δεδομένου ότι στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης που έλαβε η Χώρα μας έναντι των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του σύμφωνα με την από
 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν κατέστη εφικτή η σύγκληση και κατ' επέκταση η λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής, που έχει συσταθεί για την επεξεργασία και την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
 


 Άρθρο 4
 Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
 σε Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
 1. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) δεν εφαρμόζονται για φορολογικούς ελέγχους ή επανελέγχους που διενεργούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.
 2. Οι έλεγχοι ή επανέλεγχοι των υποθέσεων των ειδικών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 και είναι εκκρεμείς ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, ανεξάρτητα από το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α'170), από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), ή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), κατά περίπτωση, από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχε ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος. Έως την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων ή επανελέγχων και αποκλειστικά για τις ως άνω εκκρεμείς υποθέσεις, οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος θεωρούνται ότι υπηρετούν παράλληλα και στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση. Ο ως άνω έλεγχος ή επανέλεγχος δύναται να ανατίθεται και σε άλλους υπαλλήλους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, πλέον των ανωτέρω.
 3. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς και κατανομής των εκκρεμών υποθέσεων στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, με κριτήρια την ελεγκτική αρμοδιότητα κάθε ελεγκτικού κέντρου, τα ειδικότερα αντικείμενα ελέγχου, το φόρτο εργασίας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
 4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 τίθενται σε ισχύ ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.


 Άρθρο 5
 Τροποποίηση άρθρου 77 ν.4583/2018
 - Νομοπαρασκευαστική επιτροπή
 για τα δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία
 Το άρθρο 77 του ν. 4583/2018 (Α' 212) αντικαθίσταται ως εξής:
 «Άρθρο 77
 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
 στην Γενική Διεύθυνση του Σ.ΔΌ.Ε.
 1. Στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας του Υπουργείου Οικονομικών συστήνεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή με δεκαεπτά (17) μέλη, έργο της οποίας είναι ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 2 του πρώτου άρθρου της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 24296 οικ./29.3.2018 (Β' 1302), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 5 και 32 του ν. 4478/2017 (Α' 91). Το έργο της επιτροπής συνίσταται ειδικότερα στην υποβολή προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης στον Υπουργό Οικονομικών.
 2. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από έναν (1) δικαστικό λειτουργό των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) δικαστικό λειτουργό των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, που υποδεικνύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (Α' 35), έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ένα (1) μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (εν ενεργεία ή ομότιμο), έναν (1) εκπρόσωπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Φορολογικής Διοίκησης, έναν (1) εκπρόσωπο μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Φορολογικής Διοίκησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης καί πέντε (5) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, που υποδεικνύονται αρμοδίως, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ανατίθενται σε υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης. »

 Άρθρο 6
 Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2960/2001 - Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο
 καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
 Η περ. β' της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265), αντικαθίσταται ως εξής :
 «β. Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ.»
 

Άρθρο 7
 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για
 Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) για σκοπούς Φ.Π.Α.
 Στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265) προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:
 «10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται εθνικές αρχές, ως εθνικά σημεία επαφής, αρμόδια για την επεξεργασία εισερχόμενων και εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν στους όρους λειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού Ε.Ε. υπ' αρ. 904/2010.»

 Άρθρο 8
 Τροποποίηση του ν. 4002/2011 - Καταβολή σε δόσεις του αντιτίμου για τις άδειες
 διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
 Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4002/2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως εξής:
 «6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Το αντίτιμο κάθε τύπου άδειας καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά σε τέσσερις (4) ετήσιες ισόποσες καταβολές. Για την έκδοση κάθε τόπου άδειας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίμου είτε της πρώτης τμηματικής καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολοσχερούς καταβολής του συνολικού αντιτίμου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.»

 Άρθρο 9
 Παράταση προθεσμίας έκδοσης του π.δ. για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών
 των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
 Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2019.
 

Άρθρο 10
 Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά
 με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
 «Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ' της παρ. 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.10.2020. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ' αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.»
 2. Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Η απόφαση αυτή ισχύει έως 31.10.2020».Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης