Παράταση αίτησης αναστολής ΦΠΑ από κατασκευαστές οικοδομών

Οικονομικές Ειδήσεις

19 Ιούνιος 2020
Taxheaven.grΤροπολογία του Υπ.Οικονομικών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις"

Με το άρθρο  2 της τροπολογίας παρατείνεται η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την παράδοση ακινήτων.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και 30.6.2020 ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1.7.2020 και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.
β. Η ως άνω διάταξη ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.


Με την αντικατάσταση της παραγράφου 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Α'248) παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, που έχει άδεια εκδοθείσα έως τις 30 Ιουνίου 2020, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές. Για άδειες που εκδίδονται από την 1η Ιουλίου 2020 και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.
Η εν λόγω παράταση χορηγείται στο πλαίσιο της ανάγκης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή της αίτησης αναστολής, ανάγκη που ανέκυψε λόγω και της αλλαγής του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής των φορολογουμένων με τις ΔΟΥ, λόγω των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.Η σχετική διάταξη


Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:
 «Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και τις 30.6.2020, ενώ για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.»
 2. Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020.