Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ακάλυπτες επιταγές το 9% των μεταχρονολογημένων

21 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • ΔPAMATIKEΣ διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των ακάλυπτων επιταγών για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με στοιχεία από τη νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) μεταξύ των μελών του με τη συνδρομή της εταιρίας Palmos Analysis. Μεταξύ άλλων,
Ακάλυπτες επιταγές το 9% των μεταχρονολογημένων                                             


ΔPAMATIKEΣ διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των ακάλυπτων επιταγών για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με στοιχεία από τη νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) μεταξύ των μελών του με τη συνδρομή της εταιρίας Palmos Analysis. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι: 7 στις 10 επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ λαμβάνουν μεταχρονολογημένες επιταγές που εμφανίζονται ως ακάλυπτες και η μέση αξία τους φθάνει το 9% της συνολικής αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνουν. Μάλιστα για το 61% των επιχειρήσεων του δείγματος το ποσοστό της αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών που ήταν ακάλυπτες αυξήθηκε (πολύ ή λίγο) σε σχέση με το 2008.

Η ίδια έρευνα αποτυπώνει και την οικονομική στενότητα την οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τη συμπεριφορά των τραπεζών στην περίπτωση της προεξόφλησης των μεταχρονολογημένων επιταγών. Ειδικότερα, περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ προεξοφλούν μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών τους από τις τράπεζες. Το μέσο ποσοστό προεξόφλησης, μεταξύ όσων καταφεύγουν στη λύση αυτή, υπολογίζεται στο 63% της συνολικής αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών. Επίσης, επιδεινώθηκαν σε σχέση με το 2008 οι όροι προεξόφλησης μεταχρονολογημένων επιταγών από τις τράπεζες σύμφωνα με το 37% των επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 74% μεταξύ όσων επιχειρήσεων προεξοφλούν μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών από τις τράπεζες. Μια στις 3 επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ έχουν παραλάβει μεταχρονολογημένη επιταγή με κάποιο νομικό πρόβλημα (όχι ακάλυπτη), όπως η γνησιότητα της υπογραφής εκδότη ή του οπισθογράφοντος, που δυσχέρανε την είσπραξη της απαίτησης.


Eλεγχος και συνυπευθυνότητα
 
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ τάσσονται συντριπτικά υπέρ (91%) της θέσπισης αυστηρότερου ελέγχου από τις τράπεζες για τη χορήγηση μπλοκ επιταγών και το 84% από αυτές θεωρεί εν συνεχεία αναγκαία τη θέσπιση αστικής ευθύνης των τραπεζών για τις ακάλυπτες επιταγές.

Πάντως, το 61% των επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ εκφράζει την άποψη ότι ο περιορισμός της χρήσης μεταχρονολογημένων επιταγών για οποιονδήποτε λόγο θα επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών τους, ενώ μόνο το 10% περιμένει θετική επίδραση από μια τέτοια εξέλιξη.

Πηγή: Express.gr 
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης