Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κερκόπορτα στο πόθεν έσχες από το ΣτΕ

19 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • Εμμεση κατάργηση του πόθεν έσχες και των τεκμηρίων της Εφορίας συνεπάγεται απόφαση-βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας .
Κερκόπορτα στο πόθεν έσχες από το ΣτΕ


Εμμεση κατάργηση του πόθεν έσχες και των τεκμηρίων της Εφορίας συνεπάγεται απόφαση-βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας .

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος σε χιλιάδες φορολογούμενους να αποφεύγουν τον έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων που διαθέτουν για αγορές ακινήτων, ΙΧ αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής. Η απόφαση του ΣτΕ καταργεί τον περιορισμό της φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον οποίο ο φορολογούμενος δεν μπορεί να δικαιολογεί στην Εφορία δα- πάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας με κεφάλαια προερχόμενα από την πώληση ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αλλά μπορεί να επικαλείται μόνο τα ποσά των τόκων από τα ομόλογα ή τα έντοκα γραμμάτια ή μόνο το ποσό της υπεραξίας από την πώληση των εισηγμένων μετοχών.

Δίδει, δηλαδή, το δικαίωμα σε κάθε φορολογούμενο να επικαλείται το σύνολο των ποσών που έλαβε από την πώληση τίτλων του Δημοσίου ή από την πώληση των μετοχών για να καλύπτει το πόθεν έσχες της αγοράς ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και άλλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας καθώς επίσης και τα τεκμήρια διαβίωσης για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.

Ειδικότερα:

* Η φορολογική νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών (περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), δεν επιτρέπει την κάλυψη του πόθεν έσχες και των τεκμηρίων διαβίωσης με κεφάλαια που προέκυψαν από τη ρευστοποίηση ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή με ποσά που εισπράχθηκαν από την πώληση μετοχών, παρά μόνο με τα ποσά της υπεραξίας ή του κέρδους που τυχόν προκύπτει από την ρευστοποίηση ή την πώληση των τίτλων.

* Το παραπάνω νομοθετικό καθεστώς καταργείται πλέον, καθώς με την υπ’ αριθμόν 849/2008 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, έγινε δεκτό ότι ολόκληρο το ποσό που εισέπραξε φορολογούμενος από την εκποίηση τίτλων του Δημοσίου (κι όχι μόνο οι τόκοι των τίτλων αυτών) μπορεί να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και τεκμηρίων διαβίωσης, με τα οποία ο φορολογούμενος αυτός βαρυνόταν. Με την απόφαση αυτή δικαιώθηκε φορολογούμενος ο οποίος για την κάλυψη της αγοράς οικοπέδου αξίας 10.500.000 δραχμών είχε επικαλεστεί στη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 1996 ποσό 12.000.000 δραχμών που εισέπραξε την 31/1/1995 από την πώληση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

* Η απόφαση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανοίγει το δρόμο σε χιλιάδες άλλους φορολογούμενους να δικαιολογούν με εύκολο και νομιμοφανή τρόπο σημαντικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, όπως ακίνητα, πισίνες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη. Δίδει τη δυνατότητα κάλυψης του πόθεν έσχες της Εφορίας και των τεκμηρίων διαβίωσης με τα συνολικά ποσά από την πώληση ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, χωρίς να έχει προηγηθεί η αφαίρεση των ποσών που διατέθηκαν για την αγορά αυτών των τίτλων! Δεδομένου δε ότι τα ποσά που διατίθενται για την αγορά τίτλων του Δημοσίου ή μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο δεν υπόκεινται στο πόθεν έσχες, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ εμμέσως καταργείται το πόθεν έσχες καθώς αναγνωρίζεται στους φορολογούμενους το δικαίωμα να παρακάμπτουν τον έλεγχο της προέλευσης των κεφαλαίων που διαθέτουν για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών.

* Η απόφαση του ΣτΕ επιτρέπει σε κάθε φορολογούμενο να καλύπτει τεκμήρια, επικαλούμενος ποσά από την εκποίηση τίτλων του Δημοσίου ή μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι η εκποίηση έχει λάβει χώρα σε έτος μεταγενέστερο αυτού της αγοράς.

Όπως δημοσιεύεται στην Ισοτιμία της 18ης/7/2009.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης