Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση διαδικασιών ως προς τη σύσταση εταιρειών

19 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • Προσπάθεια να διασκεδάσει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον επιχειρηματικό κόσμο με τη δυσπραγία στην αγορά, συνδυασμένη με γραφειοκρατία και διαφθορά, κάνει η κυβέρνηση. Χθες επανήλθε το πρόγραμμα απλοποίησης των διαδικασιών για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που είχε εξαγγελθεί και συζητηθεί στην Κυβερνητική προ εξαμήνου- οι εταιρείες αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής είχε συνεργασία με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη , ο οποίος δήλωσε ότι συζητήθηκε υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας στην ίδρυση επιχειρήσεων ώστε, από 17-18 βήματα που χρειάζονται σήμερα, να απαιτούνται μόλις 3-4. Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης τάχθηκε υπέρ της διαφάνειας στους δημόσιους διαγωνισμούς συμφωνώντας στο σημείο αυτό με τον πρόεδρο
Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση διαδικασιών ως προς τη σύσταση εταιρειών
Στόχος: από 17-18 βήματα που χρειάζονται σήμερα, να απαιτούνται μόλις 3-4

Προσπάθεια να διασκεδάσει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον επιχειρηματικό κόσμο με τη δυσπραγία στην αγορά, συνδυασμένη με γραφειοκρατία και διαφθορά, κάνει η κυβέρνηση. Χθες επανήλθε το πρόγραμμα απλοποίησης των διαδικασιών για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που είχε εξαγγελθεί και συζητηθεί στην Κυβερνητική προ εξαμήνου- οι εταιρείες αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής είχε συνεργασία με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη , ο οποίος δήλωσε ότι συζητήθηκε υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας στην ίδρυση επιχειρήσεων ώστε, από 17-18 βήματα που χρειάζονται σήμερα, να απαιτούνται μόλις 3-4. Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης τάχθηκε υπέρ της διαφάνειας στους δημόσιους διαγωνισμούς συμφωνώντας στο σημείο αυτό με τον πρόεδρο

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα διαδικασία σύστασης ΕΠΕ διέπεται από διατάξεις που βρίσκονται σε 28 διαφορετικά νομοθετήματα, διεκπεραιώνεται σε 12 στάδια και το διοικητικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο επενδυτής ανέρχεται σε 1.786 ευρώ. Με την πρόταση απλούστευσης, όπως πληροφορείται η εφημαρίδα «Το Βήμα», η διαδικασία θα αποτυπώνεται και θα διεκπεραιώνεται σε δύο στάδια και το διοικητικό κόστος θα μειωθεί κατά 70%. Παράλληλα, με τη λειτουργία της ενιαίας κυβερνητικής πύλης «Ερμής» θα επιτρέπονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με όλες τις υπηρεσίες του κράτους (εφορίες, τελωνεία) χωρίς να παρεμβάλλονται φυσικά πρόσωπα.

Με το σχέδιο νόμου θα γίνει προσπάθεια εξυπηρέτησης του επιχειρηματία, σε ένα σημείο υποδοχής (one stop shop) που θα είναι οι ειδικές υπηρεσίες των επιμελητηρίων, σύμφωνα με την αρχή: «ένα σημείο, μια υπογραφή». Το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) που θα υπάρχει στα επιμελητήρια θα διεκπεραιώνει όλη τη δουλειά.

Επίσης προβλέπεται κατάρτιση εταιρικής σύμβασης με προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα υπάρχει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο διατηρείται με την πρόβλεψη ύπαρξης συμβολαιογράφου στο ΓΕΜΗ ενώ θα υπάρχει μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσίας του συμβολαιογράφου (από 300 ευρώ σήμερα, σε 150 ευρώ περίπου). Το προτυποποιημένο συμφωνητικό θα επεξεργαστούν συμβολαιογράφοι. Προβλέπονται ακόμη: κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του γραμματίου προείσπραξης στο ΔΣ, κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών, κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών, πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη και ηλεκτρονική δη μοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού. Συνεπώς υπάρχει κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Πηγή Το ΒήμαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης