Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ειδικός φόρος στα σκάφη αναψυχής από 300 ως 1.300 ευρώ ανά μέτρο

17 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • Ειδικό φόρο που κυμαίνεται από 300 ευρώ ως και 1.300 ευρώ ανά μέτρο ανάλογα με το συνολικό μήκος του σκάφους αναψυχής θα πληρώνουν κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες τους όταν αυτά ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Για τα ιστιοφόρα ο ειδικός φόρος διαμορφώνεται από 200 ευρώ ως 600 ευρώ ανά μέτρο με εξαίρεση εκείνα που έχουν μήκος ως 15 μέτρα. Τα παραπάνω ποσά κατά πάσα πιθανότητα θα καταβληθούν εφέτος εις διπλούν καθώς προβλέπεται παράλληλα η επιβολή και έκτακτης εισφοράς στα παραπάνω σκάφη αναψυχής. Από την παραπάνω νέα φορολογία αναμένεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ειδικός φόρος στα σκάφη αναψυχής από 300 ως 1.300 ευρώ ανά μέτρο

Εφέτος αναμένεται η επιβάρυνση να είναι διπλή καθώς προβλέπεται παράλληλα και η έκτακτη εισφορά

Ειδικό φόρο που κυμαίνεται από 300 ευρώ ως και 1.300 ευρώ ανά μέτρο ανάλογα με το συνολικό μήκος του σκάφους αναψυχής θα πληρώνουν κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες τους όταν αυτά ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Για τα ιστιοφόρα ο ειδικός φόρος διαμορφώνεται από 200 ευρώ ως 600 ευρώ ανά μέτρο με εξαίρεση εκείνα που έχουν μήκος ως 15 μέτρα. Τα παραπάνω ποσά κατά πάσα πιθανότητα θα καταβληθούν εφέτος εις διπλούν καθώς προβλέπεται παράλληλα η επιβολή και έκτακτης εισφοράς στα παραπάνω σκάφη αναψυχής. Από την παραπάνω νέα φορολογία αναμένεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περίπου 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Χθες κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «αναμόρφωση νομικού πλαισίου ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η έκπτωση από το σύνολο του εισοδήματος των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και εκείνες που καταβάλλονται για νομικές υπηρεσίες σε δικηγόρους. Ακόμη παρατείνεται κατά έξι μήνες (ως τις 30 Ιουνίου 2010) η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει και νέα παράταση (η τέταρτη τα τελευταία χρόνια) οι φορολογικές χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 θα παραγραφούν την 1η Ιουλίου 2010 και όχι στις 31 Δεκεμβρίου 2009, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιβάλλεται ειδικός φόρος σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

* Για τα πρώτα 13 μέτρα, 300 ευρώ ανά μέτρο.

* Για τα επόμενα 4 μέτρα (από 14 ως 17 μέτρα), 550 ευρώ ανά μέτρο.

* Για τα επόμενα 4 μέτρα (από 18 ως 21 μέτρα), 800 ευρώ ανά μέτρο.

* Για τα επόμενα 4 μέτρα (από 22 ως 25 μέτρα), 1.050 ευρώ ανά μέτρο.

* Για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, 1.300 ευρώ.

Για τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους 1 ευρώ.

Ετσι, έστω κάποιος διαθέτει ένα μηχανοκίνητο σκάφος 13 μέτρων θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 3.900

ευρώ ετήσιο τέλος και 3.900 ευρώ έκτακτη εισφορά, σύνολο 7.800 ευρώ.

Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

* Για τα πρώτα 20 μέτρα, 200 ευρώ ανά μέτρο.

* Για τα επόμενα 5 μέτρα (από 21 ως 25 μέτρα), 400 ευρώ ανά μέτρο.

* Για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, 600 ευρώ ανά μέτρο Για παράδειγμα ιστιοπλοϊκό με μήκος 16 μέτρα θα επιβαρυνθεί με ετήσιο ειδικό φόρο 3.200 ευρώ και έκτακτη εισφορά άλλα τόσα. Δηλαδή συνολικά 6.400 ευρώ.

Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, ως την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής (δηλαδή για το 2009), ο χρόνος καταβολής θα προσδιοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση. Η απόδοση και η βεβαίωση του ποσού του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί ως τις 15 Νοεμβρίου 2009 με τη συμπλήρωση ειδικής δήλωσης από την πλευρά του ιδιοκτήτη του σκάφους αναψυχής σε όποια ΔΟΥ επιθυμεί.

Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης