Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστρεπτέα προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Διαθέσιμη η εφαρμογή στο myBusinessSupport

Επιστρεπτέα προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Διαθέσιμη η εφαρμογή στο myBusinessSupport


Διαθέσιμη είναι στο myBusinessSupport η επιλογή με τίτλο «Τα Έσοδά μου», στην οποία οι επιχειρήσεις δηλώνουν στοιχεία εσόδων και εξόδων για τους σκοπούς εφαρμογής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καθώς του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Πατώντας την επιλογή «Τα Έσοδά μου» ο χρήστης βλέπει τα ακόλουθα:
Δείτε επ΄σης την απόφαση ΓΔΟΥ 131/13.6.2020  Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης