Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα περιγράφεται Χωρίς ΚΑΔ στις αποφάσεις των μέτρων στήριξης, θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στην ΑΑΔΕ

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα περιγράφεται Χωρίς ΚΑΔ στις αποφάσεις των μέτρων στήριξης, θα πρέπει να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στην ΑΑΔΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ (χωρίς να έχει πάρει ΑΔΑ) επείγουσα εγκύκλιος στην οποία προβλέπεται η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στα ευνοϊκά μέτρα των άρθρων 1 και 2 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 και των οποίων οι δραστηριότητες  περιγράφονται χωρίς ΚΑΔ και τις σχετικές αποφάσεις :

» Α.1053/2020 Παράταση βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου για επιχειρήσεις

» Α.1054/2020 Παράταση βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου - Από δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις

» Α.1072/2020 Παράταση βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου για επιχειρήσεις

» Α.1073/2020 Παράταση βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου - Από δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις

» Α.1106/2020 Παράταση βεβαιωμένων οφειλών Μαΐου για επιχειρήσεις

» Α.1107/2020 Παράταση βεβαιωμένων οφειλών Μαΐου - Από δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις

» Ε.2056/2020 Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ α' τριμήνου 2020, για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία, και περιόδου Μαρτίου 2020, για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

» Ε.2046/2019  Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμες καταβολές δόσεων των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και για την παράταση προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. (χρεωστικές), μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') με το άρθρο πρώτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται προκειμένου οι επιχειρήσεις με τις παρακάτω δραστηριότητες να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι των μέτρων στήριξης που αναφέρονται στις ως άνω αποφάσεις.

Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης συμπληρώνεται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. στην οποία αναφέρουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται ως ακολούθως:

i. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρούμενων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές,

ii.   Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ,

iii.   Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας,

iv.   Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.


Σε περίπτωση που εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αναγράφεται αυτή στην οποία ανήκουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δεν απαιτείται η υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης για όσες εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων υποβάλουν αίτηση χορήγησης της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 57856/11.6.2020 ( ΦΕΚ Β'2250), μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (17.6.2020).

Για την εφαρμογή του «ευεργετήματος συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» (Ε.2046/9.4.2020) εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο Ε.2083/10.6.2020, εξαιρετικά δε το αίτημα συμψηφισμού προς τη Δ.Ο.Υ. τους, δύναται να υποβληθεί έως 22.6.2020
Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης