Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα και απαλλαγή συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια και για το 2020

Μείωση ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα και απαλλαγή συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια και για το 2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Στο νομοσχέδιο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 αυτού προτείνονται διατάξεις που αφορούν σε μειώσεις που αφορούν στον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

Ειδικότερα :

α. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2020 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016- 2019) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
β. χορηγείται και για το έτος 2020 η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους.
γ. Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από 1.1.2020.


-> Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 35 Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, η φράση «για το έτος 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «για τα έτη 2019 και 2020». 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης