Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα προγράμματα για μικρομεσαίους

  • Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι όχι μόνο να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία, αλλά κυρίως να τους δώσουν μία νέα αναπτυξιακή πνοή. Και τα τρία προγράμματα έχουν μια προστιθέμενη αξία, καθώς ενισχύουν καινοτόμες δράσεις που εκσυγχρονίζουν την επιχειρηματική πραγματικότητα της Ελλάδος.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι όχι μόνο να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία, αλλά κυρίως να τους δώσουν μία νέα αναπτυξιακή πνοή. Και τα τρία προγράμματα έχουν μια προστιθέμενη αξία, καθώς ενισχύουν καινοτόμες δράσεις που εκσυγχρονίζουν την επιχειρηματική πραγματικότητα της Ελλάδος.

Τα προγράμματα  είναι:
1.    Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι» για την ενίσχυση εκσυγχρονιστικών επιχειρηματικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις
2.    Το πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ» για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε μικρές επιχειρήσεις.
3.    Το πρόγραμμα  «Μετοικώ» που προωθεί τη μετεγκατάσταση  επιχειρήσεων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια και γενικότερα το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ελληνική περιφέρεια από κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Πρόκειται για συνολικά τρία προγράμματα με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων δημόσια δαπάνη είναι τα 90 εκατ. ευρώ.

- Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι 2009»
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο επιμέρους προγράμματα. Σήμερα, θα παρουσιάσουμε αυτό που απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα ακολουθήσει, στο άμεσο μέλλον, νέα ανακοίνωση.
Το «Εξελίσσομαι» αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων – που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης – με στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να:
•    Ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά
•    Ενσωματώσουν τεχνολογική ή / και μη τεχνολογική καινοτομία
•    Αναπτύξουν νέα και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ή / και να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα

- Πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009»
Το πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009» αφορά τόσο τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όσο και την ίδρυση από φυσικά πρόσωπα νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.
Σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, μέσα από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.
Σε ό,τι αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία.

- Πρόγραμμα «Μετοικώ»
Στόχοι του προγράμματος:
•    Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
•    Ενθάρρυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια
•    Αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια
Β.  Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης