Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΣΑ: Επιστολή στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χορήγηση απομακρυσμένης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής στους δικηγόρους

ΔΣΑ: Επιστολή στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χορήγηση απομακρυσμένης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής στους δικηγόρους


Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2-6-2020 αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χορήγηση απομακρυσμένων εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών σε όλους τους Δικηγόρους, αξιοποιώντας συγκεκριμένες δυνατότητες που υφίστανται και μέσω των οποίων είναι εφικτή η πραγματοποίηση του αιτήματος μας αυτού.

Ειδικότερα, το δικηγορικό σώμα έχει ήδη αιτηθεί τη χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους δικηγόρους, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση μετάβαση μας στην ψηφιακή εποχή και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Το αίτημα μας αυτό είναι αναγκαίο να ικανοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς ήδη στους χώρους των Δικαστηρίων, που από 1-6-2020 ξεκίνησαν εκ νέου τη λειτουργία τους σταδιακά, παρατηρείται καθημερινά συνωστισμός δικηγόρων στις διάφορες υπηρεσίες.

Η προμήθεια και η χρήση από όλους τους δικηγόρους ψηφιακής υπογραφής είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει σημαντικά (και) το φαινόμενο αυτό.

Άλλωστε, ειδικά για τους Δικηγόρους, η μετάβαση σε μία σχεδόν εξ ολοκλήρου άσκηση του αντικειμένου του λειτουργήματός τους με ηλεκτρονικά μέσα, σε ό,τι αφορά τις διαδικαστικής φύσεως ενέργειες, ήταν και είναι μία μεγάλη πρόκληση.

Οι νέες δομές που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της Δικαιοσύνης, απαιτούν χρήστες πιο έμπειρους από χθες.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι Δικηγόροι, όπως αυτές του portal.olomeleia.gr, ή του του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), γίνονται πιο πολύπλοκες και πιο σύνθετες στη χρήση τους (αναγκαστικά).

Είναι, επομένως, ευθύνη και της Πολιτείας να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και του χώρου της Δικαιοσύνης το ταχύτερο δυνατό.

Εξάλλου, αυτό θα έχει άμεσες και έμμεσες ωφέλειες τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την οικονομία.

Επισυνάπτεται η αναλυτική Πρόταση του Δ.Σ. που απεστάλη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης


www.dsa.gr

Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-3398270,-271

Αθήνα, 10.6.2020
Αρ. Πρωτ. 880

Προς
• Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κύριο Κυριάκο Πιερρακάκη
• Τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο

Προτάσεις για τη χορήγηση απομακρυσμένης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στους Δικηγόρους

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
το δικηγορικό σώμα, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη αιτηθεί τη χορήγηση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών σε όλους τους δικηγόρους, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση μετάβαση μας στη ψηφιακή εποχή και την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Η θέση της ιδιόχειρης υπογραφής του Δικηγόρου σε έγχαρτο πρωτότυπο έγγραφο, σε εκτέλεση του έργου του, κατά το άρθρο 36 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, μπορεί να αντικατασταθεί σε εντυπωσιακά μεγάλο βαθμό, από την έκδοση ηλεκτρονικών όμοιων εγγράφων, που θα φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Δικηγόρου.

Η χορήγηση στους Δικηγόρους εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, είναι ένα απαραίτητο πρώτο σκαλοπάτι, στην πορεία επιτυχούς ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης και της αλληλεπίδρασης με το Κράτος και τις Υπηρεσίες του. (e-goverment/e-justice).

Προς αυτή την κατεύθυνση, μόνο στον ΔΣΑ έχουν ήδη χορηγηθεί πάνω από 6.000 δομές ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζονται σε usb token, υλισμικό. Πέρα από την τεράστια ζήτηση, τα θέματα διαλειτουργικότητας και συμβατότητας που εντοπίζονται στις εφαρμογές εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής με τη χρήση usb stick, καταστούν αναγκαία την άμεση χορήγηση απομακρυσμένων ηλεκτρονικών υπογραφών που να μην είναι εξαρτώμενοι από usb token, όπως υιοθετήθηκε η προσέγγιση αυτή και από το Διοικητικό μας Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 02-06-2020.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΨΔ κου Λεωνίδα Χριστόπουλου, της Διευθύντριας του ΓΓ του ΥΨΔ κας Δήμητρας Λύγουρα, της Νομικής Συμβούλου του ΓΓ κας Βιβής Παναγάκου με τον Δικηγόρο Σύμβουλο του ΔΣΑ Δημήτριο Αναστασόπουλο και με τη συνεργασία του Δικηγόρου Αθηνών κου Γεωργίου Σακελλαριάδη, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα της ικανοποίησης του αιτήματος μας αυτού με διάφορα πρόσφορα μέσα από την Πολιτεία, επί τη βάσει διαθέσιμων προς αξιοποίηση κονδυλίων.

Μία τέτοια προσέγγιση θα μπορεί να περιλαμβάνει σύντομη ενημέρωση για τον Κανονισμό (EE) 910/2014 (e-IDAS) και τις εφαρμογές του με τη χορήγηση της απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ως μέρος αυτής της διαδικασίας, άνευ κόστους, για κάθε δικηγόρο. Παραθέτουμε ενδεικτική πρόταση - προσέγγιση προς τούτο και είμαστε στη διάθεσή σας για την το ταχύτερο δυνατό συνεργασία και υλοποίηση των ανωτέρω.

Με τιμή
 

Πρόταση - Προσέγγιση για τη χορήγηση απομακρυσμένης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στους Δικηγόρους

1. Η δράση αυτή, προτείνεται να έχει χαρακτήρα επιμορφωτικό με χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για το καθεστώς του Κανονισμού (EE) 910/2014, τις εφαρμογές του, την ιστορικότητα της εξέλιξης από την έκδοση της Οδηγίας 1099/93/ΕΚ, μέχρι και σήμερα, καθώς και υπαγωγή των χρήσεων της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στις υπηρεσίες του portal.olomeleia.gr και του ΟΣΔΥ-ΠΠ, σε συνδυασμό και με τις υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που είναι αναρτημένη στο "gov.gr".
2. Το πλαίσιο ενημέρωσης και παροχής οδηγιών - βέλτιστων πρακτικών στους Δικηγόρους για τα ανωτέρω, μπορεί να προσδιοριστεί και από περιεχόμενο και το πεδίο πρακτικής εφαρμογής της σχετικής Εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΛΠ-ΥΟΙ).
3. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την κατάλληλη ενημέρωση και την έκδοση Τεχνικού - Ενημερωτικού Εγχειριδίου, και οπτικοακουστικού υλικού, με επιμορφωτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο δράσης που θα περιλαμβάνει την αρχική δωρεάν χορήγηση απομακρυσμένης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας σε κάθε Δικηγόρο.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε τη δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης - παροχής οδηγιών για κάθε Δικηγόρο, με ασύγχρονη απομακρυσμένη παρακολούθηση σχετικού υλικού, σύντομης διάρκειας, που στο τέλος της συνεδρίας θα είναι διαθέσιμο προς λήψη και αποθήκευση από το Δικηγόρο με απόδοση μοναδικού χαρακτηριστικού - κωδικού. Η ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, θα δίνει τη δυνατότητα, με τη χρήση του κωδικού ενώπιον πιστοποιημένου παρόχου, της έκδοσης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας για το Δικηγόρο (απομακρυσμένης, χωρίς hardware token).
5. Σε εύλογο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δράσης, το ενημερωτικό υλικό - manual μπορεί να αναρτηθεί με άδεια περιεχόμενου Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) στην πύλη της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών (https://nationaldigitalacademy.gov.gr).
6. Οι χρήστες - Δικηγόροι να ανανεώσουν αζημίως γι' αυτούς (μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος) την απομακρυσμένη εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα,.
7. Στη δράση προτείνεται να συμμετέχουν όλοι οι πιστοποιημένοι πάροχοι χορήγησης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών για την Ελληνική Επικράτεια. Το ενημερωτικό υλικό - manual προτείνεται να εκπονηθεί από ειδική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους οδηγούς χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του portal.olomeleia.gr, του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και του gov.gr, σε συνδυασμό με υλικό παραδόσεων σε μαθήματα ανώτατης εκπαίδευσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τον Κανονισμό e-IDAS.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης