Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ: Να αναβαθμιστούν τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΟΕΕ: Να αναβαθμιστούν τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα - Τηλ.: 2132141800, FAX: 2132141873,  e-mail: [email protected]


Αθήνα, 10-06-2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την αναβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του Προέδρου, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.


Στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου περί Αναβάθμισης της Εκπαίδευσης, οι προτάσεις του ΟΕΕ περιλαμβάνουν τόσο τη διατήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων οικονομικών μαθημάτων, όσο και την ένταξη νέων στις τάξεις του Λυκείου.

Συγκεκριμένα, προτείνεται:
• Η εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
• Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», ως διακριτό-αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο, ενταγμένο στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής, να διδάσκεται με τον ίδιο αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας που θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα του Προσανατολισμού για λόγους ισοτιμίας και εμβάθυνσης των αντικειμένων. Επίσης, να έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίο.
• Το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο μάθημα για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
• Το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης (2) ώρες εβδομαδιαία.  

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «στο σχολείο, η οικονομική επιστήμη αποτελεί απαραίτητη γενική γνώση(...). Η αναγκαιότητα εξοικείωσης με βασικές έννοιες, που διαμορφώνουν οικονομική σκέψη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της οικονομικής ευημερίας των αυριανών πολιτών και των κοινωνιών, μέσα στις οποίες αυτοί θα διαβιούν».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής


Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141866
2132141883
2132141870ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141800, fax 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020
Aρ. Πρωτ.: Φ/1/2974

Προς
- Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκη Κεραμέως
- Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Σοφία Ζαχαράκη
- Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
κ. Αναστασία Γκίκα
- Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
κ. Ιωάννης Αντωνίου

Θέμα: Τα Οικονομικά μαθήματα στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου περί «Αναβάθμισης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την επιστολή αυτή το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επιθυμεί να διατυπώσει τις προτάσεις του για τις αλλαγές που επίκεινται στο Γενικό Λύκειο με βάση το νομοσχέδιο «Αναβάθμισης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τις σχετικές ερμηνευτικές διατάξεις του. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. Στο πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου η διακριτότητα και η αυτοτέλεια των επιστημών στο επίπεδο της διδασκαλίας ολοκληρώνει στον αναγκαίο βαθμό τη μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δίνει συγκεκριμένα μαθησιακά, μορφωτικά, γνωστικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Στο σχολείο, η οικονομική επιστήμη αποτελεί απαραίτητη γενική γνώση. Αυτό, γιατί το αντικείμενό της προσδιορίζεται στην παραγωγή, την ανταλλαγή και την διανομή των αγαθών στην κοινωνία, δηλαδή, στο πεδίο της οικονομικής πραγματικότητας. Έτσι, βοηθά το μαθητή να εξηγήσει πώς παράγονται και ανταλλάσσονται αγαθά στην κοινωνία, πώς διαμορφώνονται οι αξίες και οι τιμές τους στην παραγωγή και στην ανταλλαγή, τις προϋποθέσεις της διανομής του πλούτου των κοινωνιών, κ.α.. Η αναγκαιότητα εξοικείωσης με βασικές έννοιες που διαμορφώνουν οικονομική σκέψη, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της οικονομικής ευημερίας των αυριανών πολιτών και των κοινωνιών μέσα στις οποίες αυτοί θα διαβιούν.

Με την οικονομική επιστήμη ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Για αυτό θεωρούμε πως καθίσταται επιβεβλημένη η διδασκαλία της, ως μαθήματος γενικής παιδείας, για όλους τους μαθητές του Λυκείου πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Παράλληλα, θα τους δοθεί η δυνατότητα ορθής επιλογής προσανατολισμού σπουδών, καθώς θα έχουν αποκτήσει γνώση του περιεχομένου και της αξίας ενός διδακτικού αντικειμένου.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

2. Ο προσανατολισμός Οικονομίας και Πληροφορικής συγκροτεί μια μεγάλη επιστημονική περιοχή που επιλέγεται διαχρονικά από πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών της Γ΄ τάξης και περιλαμβάνει το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», το οποίο από το 2000 μέχρι το 2019 ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τις σχολές του Επιστημονικού Πεδίου. Το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος περιλαμβάνει ως γνωστόν στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης και διδάσκεται μέχρι σήμερα επτά (7) ώρες εβδομαδιαία. Είναι σημαντικό όλα τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού να διδάσκονται τις ίδιες ακριβώς ώρες για λόγους ισοτιμίας και εμβάθυνσης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι από τα 157 Πανεπιστημιακά Τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου μόνο τα 15 είναι αμιγώς Πληροφορικής, ενώ η πλειοψηφία τους είναι καθαρά οικονομικά.

Προτείνουμε το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», ως διακριτό-αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο, ενταγμένο στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής να διδάσκεται με τον ίδιο αυξημένο αριθμό ωρών διδασκαλίας που θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα του Προσανατολισμού για λόγους ισοτιμίας και εμβάθυνσης των αντικειμένων.

Προτείνουμε ακόμη το μάθημα αυτό να έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίο.

3. Με το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» εξετάζονται θεμελιώδεις αρχές της ατομικής συμπεριφοράς όπως, προσωπικότητα, αξίες, αντιλήψεις, στάσεις, διαθέσεις, συναισθήματα, λήψη αποφάσεων και ο ρόλος των παρακινητικών συνθηκών για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Με τη μάθηση των διοικητικών ευθυνών, καθηκόντων και της διαχείρισης του παραγωγικού δυναμικού άνθρωποι - μηχανήματα - υλικά, δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να κατανοήσει τι σημαίνει συνέπεια, αυστηρότητα, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, ηγεσία, άσκηση και επανάληψη ορθολογικών πράξεων και εμπέδωση του ορθολογισμού.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποδείχθηκε πολύ ελκυστικό για τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων, αφού είχαν δημιουργηθεί, για όσο διάστημα ήταν μάθημα επιλογής, περισσότερα από 1200 τμήματα ανά έτος σε όλα τα ΓΕΛ της χώρας.

Προτείνουμε το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο μάθημα για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

4. Στο μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β΄ τάξης του ΓΕΛ ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της Οικονομίας, της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης και πώς αυτές συνδέονται με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα.

Στην ουσία γίνεται μια εισαγωγή, μέσα από την ιστορική εξέλιξη, στις αρχές των κοινωνικών επιστημών. Έτσι, αποκαλύπτονται θεμελιώδεις έννοιες και ο άνθρωπος και η κοινωνία αναλύονται ως σύνολο σχέσεων, συνδέσεων, εξαρτήσεων, αλληλεπιδράσεων, δυναμικών ισορροπιών. Αυτό για τους μαθητές είναι πολύ σημαντικό και θα τους βοηθήσει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών να συνεχίσει να διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης (2) ώρες εβδομαδιαία.

Το Προεδρείο του ΟΕΕ είναι έτοιμο να σας εκθέσει αναλυτικά τις απόψεις του Φορέα, για τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων, σε συνάντηση που θα μας ορίσετε το συντομότερο δυνατό.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης