Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή ΛΣΑ: Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Επιστολή ΛΣΑ: Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ελ. Βενιζέλου 75, Νέα Ιωνία, 14231.
Τηλ.: 210 51.38.289, 210 51.57.310,
[email protected], www.lsa.gr


Προς:
•Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο
•Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020

ΘΕΜΑ: Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με τις αποφάσεις σας Α.1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών.

Στην πράξη έχει διαπιστωθεί πως το ΟΠΣ TAXIS δεν παρέχει δυνατότητα εμφάνισης του αρχείου που υποβλήθηκε για τη δημιουργία των παραπάνω δηλώσεων, έτσι ώστε να επαληθεύεται γρήγορα αλλά και επίσημα η ορθότητα των δεδομένων πριν την μεταφορά τους στο έντυπο Ε1.

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για τον ευχερέστερο έλεγχο τόσο από πλευράς υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων και τη διόρθωση πιθανών παραλείψεων, όσο και από πλευράς ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και άλλων φορέων (π.χ. ΕΣΠΑ), η εξαγωγή ενός συγκεντρωτικού αρχείου ή πίνακα, σε ετήσια βάση, αναλυτικά ανά εργαζόμενο, ελεύθερο επαγγελματία κ.λπ., στον οποίο θα εμφανίζονται, οι αποδοχές και οι παρακρατούμενοι φόροι, δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που μεταφέρονται στο Ε1 για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή, μέσα από το TAXIS η εξαγωγή του παραπάνω ετήσιου αρχείου ή πίνακα, με βάση τη σώρευση των υποβληθέντων αναλυτικών μηνιαίων αρχείων και δηλώσεων.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.
 
Ο Πρόεδρος
Κυριακόπουλος Νικόλαος

Ο Γεν. Διευθυντής 
Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Γεν. Γραμματέας
Πολίτου Μαρίνα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης