Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση των μεταβατικών ρυθμίσεων για το ΔΠΧΑ 9 - ΕΚ: Αναθεωρημένοι κανόνες που ενθαρρύνουν τις τράπεζες να δανείζουν σε εταιρείες και νοικοκυριά

Παράταση των μεταβατικών ρυθμίσεων για το ΔΠΧΑ 9 - ΕΚ: Αναθεωρημένοι κανόνες που ενθαρρύνουν τις τράπεζες να δανείζουν σε εταιρείες και νοικοκυριά
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

→ Προσωρινή και στοχευμένη ανακούφιση στους κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες της ΕΕ
→ Οι τράπεζες και οι επόπτες θα είναι στο ίδιο επίπεδο και το τραπεζικό σύστημα παραμένει σταθερό
→ Μείωση των σοβαρών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας


Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, εγκρίνουν περισσότερη ευελιξία στους προληπτικούς κανόνες των τραπεζών της ΕΕ για να επικεντρωθούν στον δανεισμό στην οικονομία που επλήγη από το COVID-19.

Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες για την προσωρινή διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για τις τράπεζες προκειμένου να υποστηρίξουν τις πιστωτικές ροές προς εταιρείες και νοικοκυριά και να απορροφήσουν τις απώλειες, μετριάζοντας τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και του επιβεβλημένου περιορισμού.

Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ενός ισχυρού και σταθερού τραπεζικού συστήματος και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση για την οικονομία της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες αλλαγές στον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR), ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί με συνέπεια στην ΕΕ. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επιπτώσεις της πανδημίας στους ισολογισμούς τους, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να εφαρμόζουν πρότυπα γνώσης του πελάτη.

Οι εγκριθείσες αλλαγές:

- Η παράταση κατά δύο έτη των μεταβατικών ρυθμίσεων για το ΔΠΧΑ 9 (διεθνές λογιστικό πρότυπο) και περαιτέρω μέτρα ανακούφισης (επιστροφή κεφαλαίου) θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πίστωση στην πραγματική οικονομία.
- Ευθυγράμμιση των ελάχιστων απαιτήσεων κάλυψης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εγγυάται ο δημόσιος τομέας με εκείνα που είναι εγγυημένα από επίσημους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων.
- Αναβαλλόμενη εφαρμογή του ρυθμιστικού δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης μόχλευσης είναι ο λόγος μεταξύ του κεφαλαίου μιας τράπεζας και των ανοιγμάτων της) κατά ένα έτος έως τον Ιανουάριο του 2023 - αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να αυξήσουν το ποσό των κεφαλαίων που θα μπορούσαν να δανειστούν.
- Προηγμένη εφαρμογή ευνοϊκότερης προληπτικής αντιμετώπισης δανείων σε συνταξιούχους ή υπαλλήλους με μόνιμη σύμβαση που υποστηρίζεται από τη σύνταξη ή το μισθό του οφειλέτη.
- Προηγμένη εφαρμογή και των ΜΜΕ και των παραγόντων υποστήριξης της υποδομής, που επιτρέπει μια πιο ευνοϊκή προληπτική αντιμετώπιση ορισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε ΜΜΕ και υποδομών, εξασφαλίζοντας πιστωτική ροή προς τις ΜΜΕ και υποστηρίζοντας επενδύσεις σε υποδομές.
- Οι τράπεζες δεν θα υποχρεούνται πλέον να αφαιρούν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία λογισμικού από το κεφάλαιό τους, υποστηρίζοντας την ταχεία ψηφιοποίηση του τραπεζικού τομέα.
- Τα μέτρα ρευστότητας που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες σε ένα πλαίσιο κρίσης θα διοχετεύονται αποτελεσματικά από τις τράπεζες στην οικονομία.

Προκειμένου να υποστηρίξει τις επιλογές χρηματοδότησης σε κράτη-μέλη εκτός του ευρώ που καταπολεμούν τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής επανέφερε τις μεταβατικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την προτιμησιακή μεταχείριση όταν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες εκτίθενται σε ομόλογα σε νομίσματα μη - κράτη μέλη του ευρώ και παρατεταμένη μεταβατική περίοδο όσον αφορά τη θεραπεία τους κάτω από τα μεγάλα όρια έκθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και τα ακραία επίπεδα μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές που οδηγούν σε αυξημένες αποδόσεις για το δημόσιο χρέος και με τη σειρά τους σε μη πραγματοποιημένες απώλειες στην κατοχή δημόσιου χρέους των τραπεζών, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εισαγάγουν ένα προσωρινό φίλτρο προληπτικής εποπτείας για να υπολογιστούν οι απώλειες που έχουν συσσωρευτεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και για να εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις τους.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε με 41 ψήφους υπέρ, 16 και 2 αποχές.

Η ψηφοφορία της ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 19 Ιουνίου.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης