Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξημένα κατά 30% τα εκτιμώμενα πρόστιμα από τους ελέγχους της Υπ.Ε.Ε το πρώτο εξάμηνο του 2009, σε σύγκριση με το 2008.

14 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα εκτιμώμενα πρόστιμα ανέρχονται στο ποσό των 895.233.093 ευρώ έναντι 686.103.117 ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2008, σημειώνοντας, δηλαδή, αύξηση 30%.
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (Υπ.Ε.Ε.)
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυξημένα κατά 30% τα εκτιμώμενα πρόστιμα από τους ελέγχους της Υπ.Ε.Ε το πρώτο εξάμηνο του 2009, σε σύγκριση με το 2008.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα εκτιμώμενα πρόστιμα ανέρχονται στο ποσό των 895.233.093 ευρώ έναντι 686.103.117 ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2008, σημειώνοντας, δηλαδή, αύξηση 30%.

Αναλυτικά, τα εκτιμώμενα πρόστιμα για παραβάσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων που δεν έχουν αποδοθεί, φθάνουν τα 116.516.378 ευρώ, έναντι 95.577.195 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 (αύξηση 22%). Σε 631.063.911 ευρώ, έναντι 408.388.477 ευρώ το 2008, ανέρχονται τα εκτιμώμενα πρόστιμα για παραβάσεις πλαστών - εικονικών τιμολογίων (αύξηση 55%).

 Το ύψος των εκτιμώμενων προστίμων συνιστά ένα σημαντικό δείκτη αποτελεσματικότητας των ελέγχων, όχι όμως και το μόνο, αφού υπάρχουν επιπλέον κατηγορίες ελεγκτικού έργου, όπως οι εμφανείς έλεγχοι, οι έλεγχοι διακίνησης ή οι έλεγχοι σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Παρά ταύτα αποτελούν ένα ικανοποιητικό δείκτη αξιολόγησης του παραγόμενου έργου, ιδίως αν συνδυασθούν με τους επί μέρους στόχους που είχαν τεθεί σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Τα πλήρη στοιχεία, με ακόμη πιο αναλυτικούς πίνακες, παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο της Υπ.Ε.Ε. (www.ypee.gr), συνεχίζοντας την πολιτική που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, για τη δημοσιοποίηση κάθε στοιχείου που αφορά το ελεγκτικό έργο της Υπ.Ε.Ε., ώστε να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται και να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό.

Η Υπ.Ε.Ε. συνεχίζει με τη νέα μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει, των ταυτόχρονων πανελλαδικών ελέγχων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να περιορίζεται το υποκειμενικό στοιχείο και να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης