Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας και στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας και στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 
Η νέα εγκύκλιος Δ1α/Γ.Π.οικ.35250/2020 του Υπ. Υγείας εκδίδεται με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων σε πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της χώρας για λόγους περιορισμού του κινδύνου μετάδοσης της λοίμωξης covid-19.

Σύμφωνα με το ΔΥΚ 2005 (άρθρο 28), όλα τα πλοία διεθνών πλοών οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές (Λιμενική και Υγειονομική) του επόμενου λιμανιού κατάπλου του πλοίου για την ύπαρξη υπόπτων κρουσμάτων μεταδοτικών νοσημάτων ή θανάτου εν πλω. Για το λόγο αυτό από τα πλοία διεθνών πλοών πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας, MDH (Υπόδειγμα της στο Παράρτημα 8 ΔΥΚ) στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το ΔΥΚ 2011 (άρθρο 37), ισχύουν τα εξής:
1. Ο πλοίαρχος, πριν τον κατάπλου στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης στο έδαφος ενός Κράτους Μέρους, θα εξακριβώνει την κατάσταση της υγείας στο σκάφος, θα συμπληρώνει και θα υποβάλει στην αρμόδια αρχή αυτού του λιμανιού μία Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας, MDH, που θα προσυπογράφεται από τον ιατρό του πλοίου, εάν υπάρχει. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπόπτου κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος, η δήλωση πρέπει να σταλεί αμέσως μόλις αυτό διαπιστωθεί.
2. Ο πλοίαρχος ή ο ιατρός του πλοίου, εάν υπάρχει, θα παρέχουν τυχόν πληροφορίες που ζητά η αρμόδια Αρχή σχετικά με τις υγειονομικές συνθήκες του πλοίου κατά την διάρκεια ενός διεθνούς δρομολογίου.

Οι Ναυτιλιακές Δηλώσεις Υγείας, MDH υποβάλλονται στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (σχετ. 3), σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 125/2012 (ΦΕΚ 221/Α΄).

Στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας SARSCoV-2, επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας, MDH και στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Ως εκ τούτου, η υποχρέωση υποβολής στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας, MDH αφορά:

Α. Τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας διεθνούς ναυσιπλοΐας και ανεξαρτήτως αν έχουν περιπτώσεις μολυσματικής ασθένειας εν πλω.

Β. Τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας εσωτερικής ναυσιπλοΐας που έχουν περιπτώσεις μολυσματικής ασθένειας εν πλω ή έχουν αποπλεύσει από λιμένες προσβεβλημένων περιοχών. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά και ο επόμενος λιμένας προορισμού και ο λιμένας αφετηρίας.


Η ανωτέρω διαδικασία δεν θα εφαρμόζεται σε πορθμεία.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις λιμένων που δε συμμετέχουν στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, σχετικά με τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας, MDH θα πρέπει να ενημερώνεται τόσο η Υγειονομική όσο και η Λιμενική Αρχή του λιμένα.



Δείτε την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ.35250/05-06-2020 από το αρχείο του κόμβου.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης