Το δώρο Πάσχα θα καταχωρηθεί με κωδικό τύπου αποδοχών 04 και όχι 03

Οικονομικές Ειδήσεις

6 Ιούνιος 2020
Taxheaven.gr

Με το ΦΕΚ  Β 2196/5.6.2020 γίνεται διόρθωση σφάλματος στην απόφαση για το Δώρο Πάσχα 2020 .

Συγκεκριμένα :

Στην υπ' αρ. 21036/1737/2.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο Β' 2141:

στη σελίδα 22184 στην Α' στήλη, στον 21 στίχο εκ των άνω (άρθρο 2, παρ. 1) διορθώνεται το εσφαλμένο: «03» και αντικαθίσταται στο ορθό ο κωδικός τύπου αποδοχών ως ακολούθως: «04».

(Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την απόφαση όπως ισχύει στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

----------------

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 04 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών,