Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρίνιση ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την επιστροφή ποσών που είχαν παρακρατηθεί ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10% στον τομέα της ζάχαρης

Διευκρίνιση ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την επιστροφή ποσών που είχαν παρακρατηθεί ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10% στον τομέα της ζάχαρης

www.opekepe.gr

Διευκρίνιση σχετικά με την Ανακοίνωση ''Επιστροφή στους Δικαιούχους των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από το Κράτος Μέλος ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10 %''

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων, διευκρινίζουμε ότι η υπ’ αρίθμ. 557/108711/24-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β ΄1874/18-5-2020) περί «Επιστροφής στους δικαιούχους των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από το Κράτος Μέλος ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 10%, στο πλαίσιο απόδοσης στην ΕΕ των ιδίων πόρων που προέρχονται από εισφορές στον τομέα της ζάχαρης για τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 και 2000/2001» αφορά σε παραγωγούς ζάχαρης και ισογλυκόζης και όχι σε καλλιεργητές ζαχαρότευτλων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης