Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι προτάσεις της ΑΚΙΟΕ στην επιτροπή για την άσκηση του επαγγέλματος Φ/Λ

Οι προτάσεις της ΑΚΙΟΕ στην επιτροπή για την άσκηση του επαγγέλματος Φ/Λ

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Μ. Μπότσαρη 64 Χανιά
Email:  [email protected]


Η αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του υιού covid-19 οδήγησε τους εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία στα όρια της ανθρώπινης υπομονής και αξιοπρέπειας.

Έως σήμερα (03-06-2020 και ώρα 19.30 μμ) έχουν εκδοθεί 11 νόμοι ή ΠΝΠ και 482 αποφάσεις δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίσθηκαν. Μόνο το πλήθος των παρεμβάσεων αυτών δείχνει την πολυπλοκότητα που υπάρχει σε σχέση με την κατανόηση και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Υπήρξαν αποφάσεις που δεν τις κατάλαβαν ούτε αυτοί που τις έγραψαν και απαιτήθηκε η έκδοση νέας αποφάσεως ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που ήθελε τελικά ο νομοθέτης να ισχύσει (π.χ. για την έκπτωση κατά 25% των εισφορών ΕΦΚΑ στα φυσικά πρόσωπα).

Οι συνάδελφοι πάντως αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του προβλήματος και ζώντας από κοντά τα προβλήματα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, υπερέβαλαν εαυτούς προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, συμπληρώνοντας δηλώσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν οδηγίες, σε πλατφόρμες κάθε μορφής, εργαζόμενοι νύχτα και μέρα καθημερινές, εορτές και αργίες. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πώς η μόνη μέρα στην οποία δεν υπήρχαν δηλωτικές υποχρεώσεις ήταν η Κυριακή του Πάσχα.

Η αρμόδια πολιτεία ωστόσο εξ αρχής ουδέποτε καταδέχθηκε να ασχοληθεί με την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο μας. Θεώρησε δεδομένο πως ότι και να αποφασίσει θα το εκτελέσουμε και βολεύτηκε θαυμάσια σε αυτό.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε τα εξής

1) Λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών μόνο κατόπιν ραντεβού με αποτέλεσμα να καθυστερούν υπερβολικά οι διεκπεραιώσεις και απλών εργασιών π.χ. δίνονται ραντεβού σε φορολογούμενους για έκδοση κλειδαρίθμου ύστερα από 15 μέρες. Υπάρχουν τηλ. και mail......αλλά οι υπάλληλοι δεν απαντούν.

2) Προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος τάξις και αυτό έχει ως συνέπεια και την μη λειτουργία όλων των συστημάτων για τα οποία απαιτούνται κωδικοί εισόδου στο τάξις.

3) Υπερφόρτωση στα συστήματα που δέχονται αιτήσεις για παροχή δανείων, για επιδότηση τόκων κ.λπ. Απίθανο χάσιμο χρόνου μόνο για την αποστολή μιας απλής αιτήσεως,

4) Αδυναμία καταχώρησης ή διόρθωσης στοιχείων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι παροχών να μένουν εκτός μέτρων στήριξης.

5) Ενώ τυπικά απομένουν 27 ημέρες για την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων η συντριπτική πλειοψηφία των δηλώσεων δεν έχει υποβληθεί και είναι αδύνατο να είχε υποβληθεί, όταν οι συνάδελφοι νυχθημερόν κυριολεκτικά προσπαθούν να συμπληρώσουν δεδομένα σε παντοειδείς πλατφόρμες .

Απαιτούμενα

1) Στοιχειώδης κωδικοποίηση διοικητική των νόμων και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του covid-19, ώστε να υπάρξει ένα συνεκτικό κείμενο για χρήση τόσο των αρμοδίων υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων και πολιτών.

2) Να ανοίξει το σύστημα Εργάνη, ώστε να υποβληθούν όσες δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν και να διορθωθούν όσες δεν διορθώθηκαν, προκειμένου να μην μείνει κανείς δικαιούχος εκτός περιμέτρου των μέτρων στήριξης.

3) Να δοθεί τώρα έγκαιρα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, ώστε να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσής τους. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υποχρεωμένο να δώσει έγκαιρα ικανό χρόνο παράτασης και γιατί το σύστημα taxis εμφανίζει προβλήματα δυσλειτουργίας και γιατί πολλοί δημόσιοι φορείς άργησαν να αποστείλουν αρχεία και γιατί τα λογιστικά γραφεία έχουν φορτωθεί με την διεκπεραίωση πολλών υποχρεώσεων στην περίοδο που κανονικά θα υπέβαλλαν κυρίως τις δηλώσεις αυτές. Επίσης θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει λύση άμεσα στο παράδοξο γεγονός να καθορίζουν τον χρόνο υποβολής της δήλωσης εισοδήματος όχι οι υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά οι υπάλληλοι των τραπεζών, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι ιδιοκτήτες των ΚΔΑΠ, κ.λπ.

4) Να ανοίξει το σύστημα  mybussines support, με σκοπό να υποβληθούν ενστάσεις από όσους οι αιτήσεις για λήψη αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν απορριφθεί.

5) Να ελαστικοποιηθούν οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεων (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, ΑΠΔ ασφαλιστικών εισφορών, προσλήψεις, απολύσεις κ.λπ.) και να μην επιβληθούν ή να διαγραφούν αν επιβλήθηκαν τα πρόστιμα του Ν 4174/2013 και αυτά της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αυτό απαιτεί η κοινή λογική στα πλαίσια της ανωτέρας βίας την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

6) Ορθολογικοποίηση του συστήματος υποβολής αίτησης για παροχή δανείων με εγγύηση ή επιδότηση τόκων, ώστε να υπάρξει η αναγκαία διαφάνεια και η εξασφάλιση της δυνατότητας υποβολής σχετικής αιτήσεως από όλους όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Εκ της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης