ΔΠΑ: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε δασικές εκτάσεις - Υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ

Δικαστικά - Φορονομικά

4 Ιούνιος 2020
Taxheaven.gr


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε δασικές εκτάσεις – Υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ του ν. 4223/2013)

14076/2019 ΔΠΑ, 14ο Τμήμα


Στην υπόθεση αυτή, οικοδομικός συνεταιρισμός σε δασική έκταση καταλογίστηκε με κύριο και συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ (του ν. 4223/2013), τον οποίο φόρο αμφισβήτησε ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι στις απαλλαγές, που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 και στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4223/2013, δεν αναφέρονται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί.

Επιπρόσθετα, έκρινε ότι από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4223/2013 προέκυπτε ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά, αντιθέτως, φορολογούνται, κατ’ άρθρο 4 του ν. 4223/2013, με μειωμένο ειδικό συντελεστή χρήσης.

Επομένως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, νομίμως επιβλήθηκε ο ανωτέρω ΕΝΦΙΑ στον προσφεύγοντα οικοδομικό συνεταιρισμό.