Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε δασικές εκτάσεις - Υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ

ΔΠΑ: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε δασικές εκτάσεις - Υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί σε δασικές εκτάσεις – Υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ του ν. 4223/2013)

14076/2019 ΔΠΑ, 14ο Τμήμα


Στην υπόθεση αυτή, οικοδομικός συνεταιρισμός σε δασική έκταση καταλογίστηκε με κύριο και συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ (του ν. 4223/2013), τον οποίο φόρο αμφισβήτησε ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι στις απαλλαγές, που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 και στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4223/2013, δεν αναφέρονται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί.

Επιπρόσθετα, έκρινε ότι από τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4223/2013 προέκυπτε ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, αλλά, αντιθέτως, φορολογούνται, κατ’ άρθρο 4 του ν. 4223/2013, με μειωμένο ειδικό συντελεστή χρήσης.

Επομένως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, νομίμως επιβλήθηκε ο ανωτέρω ΕΝΦΙΑ στον προσφεύγοντα οικοδομικό συνεταιρισμό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης