Αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού του Ε.Τ.ΑΚ φυσικών προσώπων

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Ιούλιος 2009
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εναλλακτικός Τύπος» της 11.7.2009, αντισυνταγματικές κρίνονται από έγκριτες νομικές πηγές οι διατάξεις με βάση τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για 4.000.000 φυσικά πρόσωπα. Η αντισυνταγματικότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι αξίες των ακινήτων επί των οποίων επιβάλλεται το Ε.Τ.ΑΚ καθορίσθηκαν με μαθηματικούς τύπους οι οποίοι νομοθετήθηκαν με βάση υπουργικές αποφάσεις, ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει με νόμο, καθώς το αντικείμενο της φορολογίας δεν μπορεί να καθορίζεται με εξουσιοδοτικές διατάξεις!!! Taxheaven.gr

Αντισυνταγματικός ο τρόπος υπολογισμού του Ε.Τ.ΑΚ φυσικών προσώπων 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εναλλακτικός Τύπος» της 11.7.2009, αντισυνταγματικές κρίνονται από έγκριτες νομικές πηγές οι διατάξεις με βάση τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για 4.000.000 φυσικά πρόσωπα. Η αντισυνταγματικότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι αξίες των ακινήτων επί των οποίων επιβάλλεται το Ε.Τ.ΑΚ καθορίσθηκαν με μαθηματικούς τύπους οι οποίοι νομοθετήθηκαν με βάση υπουργικές αποφάσεις, ενώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει με νόμο, καθώς το αντικείμενο της φορολογίας δεν μπορεί να καθορίζεται με εξουσιοδοτικές διατάξεις!!!

Η διαπίστωση αυτή ανοίγει το δρόμο σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να προσφύγουν κατά των διατάξεων αυτών και να ακυρώσουν την εφαρμογή τους, με το αιτιολογικό ότι είναι αντισυνταγματικές. Δείχνει δε την προχειρότητα με την οποία κινήθηκε το 2007 η τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην προσπάθειά της να εφαρμόσει από την 1.1.2008 έναν ενιαίο φόρο για την ακίνητη περιουσία όλων των Ελλήνων πολιτών, καταργώντας τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που επιβάρυνε μόνο τους μεγαλοϊδιοκτήτες.

Τυχόν έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία θα κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού του Ε.Τ.ΑΚ τινάζει στον αέρα τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς τα έσοδα, συνολικού ποσού 1,5 δισ. ευρώ, που προσδοκά να εισπράξει φέτος το Δημόσιο από το Ε.Τ.ΑΚ των ετών 2008 και 2009 δεν θα εισρεύσουν στα ταμεία του.

Όπως υποστηρίζεται από νομικές πηγές, η εξουσιοδότηση που δίδεται, με το άρθρο 7 του Ν. 3634/2007, στον υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με αποφάσεις του τον τρόπο υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων επί των οποίων επιβάλλεται το Ε.Τ.ΑΚ αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες το αντικείμενο της φορολογίας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, το 2003, σε ανάλογη περίπτωση, η οποία αφορούσε στον τρόπο προσδιορισμού της ωφέλειας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, η τότε ηγεσία του υπουργείου είχε αρχικά νομοθετήσει με υπουργική απόφαση, κατ’  εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002. Όμως κατόπιν προσφυγών φορολογουμένων η ενέργεια αυτή του υπουργείου κρίθηκε αντισυνταγματική. Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναγκάσθηκαν να ενσωματώσουν σε άρθρο νεότερου φορολογικό νόμου (στο άρθρο 11 του Ν. 3522/2006) το σύνολο των ρυθμίσεων που είχαν περιληφθεί στην υπουργική απόφαση.

Αυτό που συνέβη με τον τρόπο υπολογισμού της ωφέλειας από την πώληση μεριδίων Ε.Π.Ε. μπορεί κάλλιστα πλέον να επαναληφθεί και με τον τρόπο υπολογισμού του Ε.Τ.ΑΚ, εφόσον υπάρξουν φορολογούμενοι οι οποίοι προσβάλουν την επίμαχη διάταξη ως αντισυνταγματική. Εφόσον αυτό συμβεί, τινάζεται στον αέρα όλο το εγχείρημα της κυβέρνησης να φορολογήσει την ακίνητη περιουσία 4.000.000 Ελλήνων πολιτών και το Δημόσιο χάνει μόνο για φέτος προϋπολογισθέντα έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
 
Πηγή Taxad.gr