Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΟΛΝΘ: Επιστολή για τη ρύθμιση οφειλών όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4646/2019

ΣΟΛΝΘ: Επιστολή για τη ρύθμιση οφειλών όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4646/2019


Ορφανίδου 1    
2310-513875   
[email protected]   
www.solnth.gr


Θεσσαλονίκη, 2 - 6 - 2020

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
Τον Υφυπουργό Οικονομικών Βεσυρόπουλο Απόστολο

Κοινοποίηση
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 4152/2013 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4646/2019 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ)   

Κύριοι Υπουργοί
Κύριε Διοικητά

Με βάση τις διατάξεις του  Ν.4646/2019, της απόφασης Α.1010/2020 και της εγκυκλίου Ε.2025/2020, οφειλές, οι οποίες κατά την 1/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα στις διατάξεις της ρύθμισης της υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 και αυτή απωλέσθη ή υπήχθησαν σε αυτή από τις 2/11/2019 και μέχρι τις 26/2/2020 και απωλέσθη, δύναται να υπαχθούν στην προβλεπόμενη ρύθμιση του N.4646/2019 (Ρ7), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα (είτε αυτόματα μέσω συστήματος taxis, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) προς υπαγωγή σε ρύθμιση, για δεύτερη φορά, των ως άνω περιγραφόμενων οφειλών.

Συνεπώς και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φορολογούμενοι των οποίων οι οφειλές εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις σας καλούμε να θέσετε άμεσα σε παραγωγική λειτουργία την εφαρμογή για την ρύθμιση δεύτερης ευκαιρίας.


Με εκτίμηση,     
    
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                              
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                            

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης