Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ: Τέλη χαρτοσήμου - Ειδική εισφορά υπέρ ΟΓΑ - Παραγραφή

ΔΠΑ: Τέλη χαρτοσήμου - Ειδική εισφορά υπέρ ΟΓΑ - Παραγραφή

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 277/2020, 32ο Τμήμα

Η εικοσαετής παραγραφή του άρθρου 249 του Α.Κ. ως χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή τελών χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. αντίκειται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, ενόψει των προσφάτως κριθέντων με την ΣτΕ 1738/2017 (Ολομ.). Εύλογος χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου προς επιβολή των ως άνω επιβαρύνσεων πρέπει να θεωρηθεί κατ’ αρχήν η πενταετία, αρχόμενη από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία ανάγονται οι επιβαρύνσεις (βλ. Δ.Εφ.Αθηνών 1107/2019, Δ.Εφ. Θεσ/κης 1655/2018).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης