Αποτελέσματα live αναζήτησης

On line σεμινάριο: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ομορρύθμων - ΕΕ, μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων)

On line σεμινάριο: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ομορρύθμων - ΕΕ, μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας τριών ωρών με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ομορρύθμων - ΕΕ, μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων)»

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 04 Ιουνίου, ώρα 17:30.

Η φορολογία εισοδήματος των προσωπικών εταιριών (ΟΕ-ΕΕ) και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2019. Λογιστική και φορολογική ανάλυση με παραδείγματα και ασκήσεις και συμπλήρωση των εντύπων Ε3, Ν και κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με λειτουργία του πίνακα Ε.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση με παραδείγματα συμπλήρωσης των νέων εντύπων της φορολογίας εισοδήματος των προσωπικών εταιριών ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικό η διπλογραφικό λογιστικό σύστημα καθώς και των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων. Η ανάλυση των αλλαγών σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και ή παράθεση όλων των λεπτομερειών για την σωστή υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ως άνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Λογιστικά γραφεία, λογιστές, υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Θεματολογία:

- Ανασκόπηση: Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2019 των  Νομικών προσώπων που θα δηλώσουμε φέτος.
- Φορολογικές Δηλώσεις νομικών  προσώπων 2020 (Φορολογικού έτους  2019)
- Στην πράξη με ασκήσεις - παραδείγματα για  ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίες, μη Κερδοσκοπικά Ν.Π, Αστικές εταιρείες κερδοσκοπικές και μη, πάνω στα έντυπα Ε2, Ε3, Ν & Κ. Φ.Α. με τη λειτουργία του πίνακα Ε΄, για απλογραφικά βιβλία.
- Πρακτική ανάλυση του πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες,
- Πρακτική ανάλυση των πινάκων του Ε3 - Το έντυπο «Ν» φορ. έτους 2019 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2018,
- Πρακτικοί πίνακες με τους συντελεστές φορολογίας, της προκαταβολής και των μερισμάτων (ποια με 10% και ποια με 5%) 
- Κρίσιμα και ειδικά θέματα όπως:
- Οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, εργοδοτών και μη μισθωτών –
- Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών και εταίρων (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οντοτήτων) 
- Δαπάνες μισθοδοσίας, η παραχώρηση οχήματος κλπ)
- Χρόνος Έκπτωσης Δαπανών
- Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδων
- Φορολογικές Αποσβέσεις– Συντελεστές
- Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης
- Μεταφορά Ζημιών
- Εισοδήματα από Συμμετοχές και Ενδοομιλικά μερίσματα
- Εκκαθάριση της δήλωσης – αφαιρούμενοι φόροι - πίστωση του φόρου αλλοδαπής - περιπτώσεις πιστωτικού υπολοίπου που δεν επιστρέφεται – υπολογισμός της προκαταβολής κλπ
- Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
- Η νέα ρύθμιση για τη λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου – η απόφαση της ΔΕΔ και η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ – οι νέοι κωδικοί στο έντυπο Ν, όταν δεν καταχωρούνται (έσοδο και ισόποση δαπάνη) στα βιβλία,
- Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων και δημόσιας χρήσης (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972) – απεικόνιση στο έντυπο Ν.
- Φορολογική μεταχείριση των απαλλασσόμενων εσόδων και διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών
- Οι νέες διατάξεις για διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας (ωφέλεια και αντίστοιχη εκπεστέα δαπάνη χωρίς να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης).Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.


Εισηγητές:

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Χριστόπουλος Γεώργιος
Ο Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός - συγγραφέας φορολογικών βιβλίων - υπεύθυνος της Επιστημονικής Ομάδας της ΕΦΕΕΑ - εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΕ - πρώην καθηγητής ΤΕΙ.


Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης