Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστέλεται η απόφαση Α.1018/2020 για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Αναστέλεται η απόφαση Α.1018/2020 για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής


Με νέα απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δίνεται αναστολή στην εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αρ. απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».


Συγκεκριμένα και λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνδέονται με την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος της, η απόφαση Α.1018/2020

Σύμφωνα με την Α.1118/2020,  από 24.4.2019 και εφεξής για την εξειδίκευση και την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.4.2019, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1156/1997.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης