Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ομιλία του Υπ.Εργασίας στη Βουλή για το πρόγραμμα Συν-εργασία, τις λοιπές διατάξεις της τροπολογίας για τη στήριξη των εποχικά εργαζομένων και την κατάργηση της διάταξης της ΠΝΠ 20.3.2020 για τη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Η ομιλία του Υπ.Εργασίας στη Βουλή για το πρόγραμμα Συν-εργασία, τις λοιπές διατάξεις της τροπολογίας για τη στήριξη των εποχικά εργαζομένων και την κατάργηση της  διάταξης της ΠΝΠ 20.3.2020 για τη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Η ομιλία του Υπουργού Εργασίας στη Βουλή για το πρόγραμμα Συν-εργασία, τις λοιπές διατάξεις της τροπολογίας για την στήριξη των εποχικά εργαζομένων και την κατάργηση της  διάταξης της ΠΝΠ 20.3.2020 για τη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης