Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ταμείο υπαλλήλων φαρμακευτικών εργασιών: Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

Ταμείο υπαλλήλων φαρμακευτικών εργασιών: Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών


Aθήνα 29/05/2020
Αριθ. Πρωτ. 4249


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών»


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30/6/2020.

Ειδικότερα, με την παράταση της ρύθμισης συνεχίζεται η παροχή διευκόλυνσης στους εργοδότες με την υπαγωγή σε αυτήν του συνόλου των οφειλών τους, είτε με εφάπαξ εξόφληση, με έκπτωση 95% επί των κάθε είδους πρόσθετων τελών και τόκων, είτε με αποπληρωμή έως και 80 δόσεις και εφαρμογή έκπτωσης μέχρι και 80% επί των προστίμων, σύμφωνα με την κλίμακα των δόσεων. Επιπλέον, στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς το Ταμείο έως και τον Μάρτιο του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Oι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση, θα γίνονται δεκτές, έως την 30η Ιουνίου 2020. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, κατόπιν συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. (www.teayfe.gr) και μπορεί, είτε να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή ταχυδρομικώς, είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του εργοδότη στην έδρα του Ταμείου.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης