Ταμειακές στα βενζινάδικα έως τις αρχές του 2010

Οικονομικές Ειδήσεις

10 Ιούλιος 2009
Στην τοποθέτηση ταμειακών μηχανών στα πρατήριά τους θα πρέπει να προβούν μέχρι τις αρχές του 2010 οι βενζινοπώλες. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό. Taxheaven.gr

Στην τοποθέτηση ταμειακών μηχανών στα πρατήριά τους θα πρέπει να προβούν μέχρι τις αρχές του 2010 οι βενζινοπώλες. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι μηχανές αυτές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών, ενώ η τα οποθέτησή τους θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ψήφιση της ρύθμισης.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με τις οποίες αποκτούν αρμοδιότητες κοστολογικών ελέγχων τα Κλιμάκια Ελέγχου και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ).

Τα ΚΕΔΑΚ μέχρι σήμερα μπορούσαν να ελέγχουν την άδεια εγκατάστασης και ίδρυσης εταιρειών, καθώς και τον τύπο και την ποιότητα των καυσίμων. Στο εξής θα μπορούν να διενεργούν ελέγχους στις τιμές αγοράς και πώλησης των καυσίμων και στις χορηγούμενες εκπτώσεις.

Με αυτό τον τρόπο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εκτιμά ότι θα χτυπηθεί η αισχροκέρδεια και θα αυξηθεί η διαφάνεια στην τιμολόγηση σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαιοειδών.

Επιπλέον, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο ΚΕΔΑΚ να προχωρούν σε προσωρινή σφράγιση εγκαταστάσεων, εφόσον εντοπίζονται παραβάσεις που σχετίζονται με τη νοθεία καυσίμων. Η προσωρινή σφράγιση μπορεί να διαρκέσει από μία εβδομάδα έως έξι μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται ακόμη ορισμένες ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί από τον Κ. Χατζηδάκη.

Δημιουργείται στο υπουργείο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των ελέγχων και των κυρώσεων, που επιβάλλονται από διαφορετικούς φορείς σε όλα τα στάδια της αγοράς πετρελαιοειδών. Στο σύστημα αυτό θα έχουν πρόσβαση οι ΔΟΥ και η ΥΠΕΕ, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.

Οργανώνεται ενιαίο Εθνικό Μητρώο Αδειών που χορηγούνται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαιοειδών. Στο Μητρώο θα συγκεντρώνονται όλες οι άδειες που μέχρι σήμερα καταχωρίζονταν σε διαφορετικά μητρώα (άδειες διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας, λιανικής εμπορίας, μεταφοράς με αγωγό, εμφιάλωσης υγραερίων κλπ).

Θεσπίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης της Αγοράς Πετρελαιοειδών, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πρόσβαση
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης τρίτων σε υπάρχουσες υποδομές. Συγκεκριμένα, λόγω της δυσχέρειας δημιουργίας νέων υποδομών σε ορισμένες περιοχές, όπως τα νησιά, η ΡΑΕ θα εξετάζει τη δυνατότητα πρόσβασης μιας εταιρείας στις υποδομές άλλης εταιρείας, π.χ. σε αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων.


Πηγή Ημερησία