Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η μείωση του ΑΕΠ στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ το πρώτο τρίμηνο του 2020

Η μείωση του ΑΕΠ στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ το πρώτο τρίμηνο του 2020Το ΑΕΠ χωρών του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020
 
Μετά την θέσπιση των μέτρων περιορισμού του COVID-19 σε ολόκληρο τον κόσμο, το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στην περιοχή του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτή είναι  η μεγαλύτερη πτώση μετά την πτώση 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2009 στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων επτά χωρών, το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στη Γαλλία και την Ιταλία, όπου τα μέτρα ήταν πιο αυστηρά και εφαρμόστηκαν νωρίτερα ( μείον 5,8% και μείον 4,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με μείον 0,1% και μείον 0,3%, το προηγούμενο τρίμηνο).

Το ΑΕΠ μειώθηκε επίσης στον Καναδά, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά μείον 2,6%, μείον 2,2% και μείον 2,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 0,1%, μείον 0,1% και 0,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συρρίκνωση του ΑΕγχΠ ήταν λιγότερο δραματική (μείον 1,2%, σε σύγκριση με 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο).

Στην Ιαπωνία, όπου τα μέτρα περιορισμού ήταν λιγότερο αυστηρά, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το μείον 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,8% και μείον 3,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με αύξηση 0,1% και 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ για την περιοχή του ΟΟΣΑ μειώθηκε στο 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από αύξηση 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ των σημαντικότερων επτά οικονομιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν την υψηλότερη ετήσια ανάπτυξη (0,3%), ενώ η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση (μείον 5,4%).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης