Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ θα δηλωθούν προαιρετικά στους κωδικούς 429-430

Τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ θα δηλωθούν προαιρετικά στους κωδικούς 429-430
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑνδρέας Μπαρδάκης
Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός τη διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ»Η απάντηση του ΣτΠ στην επιστολή του Ανδρέα Μπαρδάκη της 24ης Απριλίου 2020 σχετικά με τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.


---

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

25 Μαΐου 2020

Αριθμ. Πρωτ.:277676/21289/2020
Πληροφορίες: Ειδική Επιστήμονας Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762)
Email: [email protected]

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση προνοιακών παροχών ΑμεΑ

Αγαπητέ κύριε ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ,

Ο Συνήγορος του Πολίτη σας ευχαριστεί για την αναφορά σας η οποία έλαβε κωδικό υπόθεσης 277676/24.04.2020, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προνοιακών παροχών των ατόμων με αναπηρία.

Ειδικότερα, πριν την υποβολή της αναφοράς σας στο ΣτΠ και σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής, στις 19.04.2020 είχατε απευθυνθεί με έγγραφό σας προς τον ΟΠΕΚΑ σχετικά με την ανάγκη ανάρτησης των βεβαιώσεων των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους ΑμεΑ για το έτος 2019 για φορολογική ΧΡΗΣΗ.

Επίσης, στις 21.04.2020 είχατε απευθύνει ερώτημα και προς την ΑΑΔΕ όσον αφορά στην υποχρέωση του ΟΠΕΚΑ να εκδώσει και να αποστείλει τις βεβαιώσεις αυτές προς τους δικαιούχους, σε σχέση με το περιεχόμενο της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1025/2020 (ΦΕΚ Β 406/11.02.2020), άρθρο 6, περ. 7, σύμφωνα με την οποία, ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει προς τη φορολογική διοίκηση αρχείο για τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπεριπτώσεις αα', ββ’, γγ', δδ', εε', στστ', ζζ', ηη', θθ', ιΓ της περίπτωσης ε' του άρθρου 4 του ν.4520/2018).

Στις 23.04.2020 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ είχε εκδώσει Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο, με βάση την προαναφερθείσα Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο ΟΠΕΚΑ δεν συντάσσει βεβαίωση αποδοχών για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για το φορολογικό έτος 2019 και δεν αποστέλλει σχετικό αρχείο στη φορολογική διοίκηση.

Με την αναφορά σας της 24ης Απριλίου 2020 ζητήσατε την διαμεσολάβηση της Αρχής για να ληφθούν διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ ως προς την χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους των επιδομάτων αυτών.

Ο ΣτΠ ως Πλαίσιο Προαγωγής των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ (Ν.4488/2017 άρθρο 72) επικοινώνησε άμεσα με την ΑΑΔΕ και έλαβε την διαβεβαίωση ότι επίκειτο ή έκδοση των σχετικών διευκρινίσεων.

Όντως, στις 7.5.2020, η ΑΑΔΕ εξέδωσε το έγγραφο με α.π. ΔΕΑΦ A 1050127 ΕΞ 2020,το οποίο απέστειλε προς εσάς με κοινοποίηση προς το ΣτΠ, καθώς και το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση του ΟΠΕΚΑ να αποστέλλει αρχείο προς τη φορολογική διοίκηση για τα επιδόματα αυτά, ωστόσο το εν λόγω ποσά μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά στους κωδικούς 429-430 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά που θα χορηγήσουν στους δικαιούχους οι φορείς που καταβάλλουν τις εν λόγω παροχές.

Κατόπιν τούτου, και ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσε νέο δελτίο τύπου στις 15.05.2020 ανακοινώνοντας ότι «όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση περί των καταβληθέντων ποσών για κάθε νόμιμη χρήση, μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής τους». Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επικοινωνούν με τα Κέντρα Κοινότητας με κάθε πρόσφορο μέσο, στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου ΑμεΑ. Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/kentra-koinotitas/ υπάρχουν οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των κέντρων κοινότητας της χώρας. Επειδή διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν εκεί συγκεντρωμένες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΚ (οι οποίες ωστόσο υπάρχουν στην ιστοσελίδα κάθε ΚΚ στο διαδίκτυο), επικοινωνήσαμε με τον ΟΠΕΚΑ ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι συγκεντρώνονται άμεσα τα emails όλων των ΚΚ και θα συμπληρωθεί ο σχετικός πίνακας το ταχύτερο δυνατόν (εντός ολίγων ημερών).

Με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, ο ΣτΠ θεωρεί ότι δεν υφίσταται περαιτέρω πεδίο διαμεσολάβησης επί της αναφοράς σας, η οποία τίθεται στο αρχείο μας. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση


Σημείωση κόμβου TAXHEAVEN: Αξίζουν συγχαρητήρια στον κο Ανδρέα Μπαρδάκη για τις προσπάθειες που καταβάλει εδώ και χρόνια αναφορικά με την επίλυση των προβλημάτων, των στρεβλώσεων και των αδικιών που αφορούν σε θέματα των ΑμεΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης