Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Άδεια Καταλληλόλητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Άδεια Καταλληλόλητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Άδεια Καταλληλόλητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)


Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης Α.1035/2020 τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι οποίοι υποχρεούνται να έχουν «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων που διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί στην ΑΑΔΕ διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού  ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν άδεια καταλληλότητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης ΥΠΑΗΕΣ και το Υπόδειγμα Φακέλου για να υποβάλλεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα.

- Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων
- Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης ΥΠΑΗΕΣ
- Υπόδειγμα μορφής Φακέλου Καταλληλότητας ΥΠΑΗΕΣ


Σχετικές διατάξεις:

Α.1035/2020
Δ.ΟΡΓ.Β 1042957 ΕΞ 07-04-2020

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης