Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια από την ΠΕΦΕ για το Μάιο και τον Ιούνιο

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια από την ΠΕΦΕ για το Μάιο και τον Ιούνιο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 
Η Π.Ε.Φ.Ε. διοργανώνει τα εξής ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακά σεμινάρια μέσω facebook (πέφε σύλλογος):

Α) Στις 27/5/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρες 17:00 – 20:00 με θέμα:
Η  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη φορολογική αντιμετώπιση των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτά καθώς και στη συμπλήρωση των εντύπων του έτους 2019.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
1) Στη φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων από ακίνητα που αφορούν στα Νομικά αυτά πρόσωπα με παραδείγματα και εφαρμογές
2) Στη συμπλήρωση όλων των  κωδικών του εντύπου Ε3 για τα Νομικά αυτά πρόσωπα με παραδείγματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και των κωδικών που προστέθηκαν στο έτος 2019 με ανάλυση της χρησιμότητός των
3) Στην έννοια των εισοδημάτων από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και από επιχειρηματική δραστηριότητα με πλήρη ανάλυση
4) Στη συμπλήρωση όλων των κωδικών του πίνακα 2 του εντύπου Ν  με παραδείγματα και εφαρμογές
5) Στην κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης (μόνιμων διαφορών) με πλήρη αναφορά σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Ν 4172/2013
6)  Στις περιπτώσεις που τα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν συμπληρώνουν το έντυπο Ε3
7) Στον τρόπο φορολόγησης των κερδών αυτών των νομικών προσώπων επί των κερδών.
Εισηγητές:
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α Τάξης Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων. Εισηγητής Οικονομικών Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
2. Θωμάς Τσιώλης, Λογιστής  - Φοροτεχνικός – Εισηγητής Σεμιναρίων
3. Μανούσος Ντουκάκης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης)
 
Β) Στις 2/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρες 17:00 – 20:00 με θέμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη φορολογική αντιμετώπιση των οικοδομικών επιχειρήσεων  καθώς και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στον Φ.Π,Α των ακινήτων
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
1) Στο μεγάλο δίλημμα αναστολή ή όχι στον Φ.Π.Α των οικοδομών; Πλήρης αναφορά στο νέο καθεστώς της αναστολής του Φ.Π.Α στα νεόδμητα ακίνητα με παραδείγματα και εφαρμογές
2) Επιστροφές Φ.Π.Α., παραγραφές Φ.Π.Α.  Πλήρης ανάλυση
3) Σε ποιες πράξεις θα έπρεπε οι κατασκευαστές των ακινήτων του άρθρου 6 του Ν2859/2000 θα έπρεπε να επιστρέψουν το Φ.Π.Α του κόστους κατασκευής;
4) Πως γίνεται ο διακανονισμός του Φ.Π.Α στα ακίνητα που έχει ανασταλεί ο Φ.Π.Α
5) Συμπλήρωση με παραδείγματα του εντύπου Φ2 ( έντυπο Φ.Π.Α ), που αφορά στις οικοδομές
6) Συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και  Ν για τις οικοδομικές επιχειρήσεις με παραδείγματα και εφαρμογές.
Εισηγητές:
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, , Λογιστής – Φοροτεχνικός Α Τάξης Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων. Εισηγητής Οικονομικών Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
2. Δημήτριος Καψιμάλης, Πρόεδρος Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος
3. Θωμάς Τσιώλης, Λογιστής – φοροτεχνικος , Εισηγητής Σεμιναρίων
4. Μανούσος Ντουκάκης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης)
 
Γ) Στις 4/6/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρες 17:00 – 20:00 με θέματα Φορολογικούς Ελέγχους, Ενδικοφανής Προσφυγές, Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια, Ποινολόγιο, Ποινικά – Φορολογικά
Εισηγητές:
1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, τ. Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, τ. Ειδικός Γραμματέας  Σ.Δ.Ο.Ε.—Υπ.Ε.Ε.) (Ποινολόγιο)
2. Θωμάς Τσιώλης, Λογιστής  - Φοροτεχνικός – Εισηγητής Σεμιναρίων
3. Κλεόβουλος Καλαντζης, Ειδικός Φοροτεχνικός
4. Αικατερίνη Λαμπίδου, Δικηγόρος
5. Μανούσος Ντουκάκης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης)
 
Δ) Στις 22/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρες 17:00- 20:00 με θέματα εργατικά- ασφαλιστικά- συνταξιοδοτικά.
     
Ε) Στις 29/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρες 17:00- 20:00 με θέματα λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των e - shop και των καταστημάτων TakeAway.
 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάνοντας αίτημα φιλίας στην σελίδα μας πέφε σύλλογος και
2. Δηλώνοντας ότι σας αρέσει η σελίδα μας Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων μέσω της οποίας θα προβληθεί το σεμινάριο

Διευκρινίσεις:
2106124910 – 2108820002, 6932317210
(9:00 -17:00), Fax: 2106140024
 
[email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης