Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η μερική απασχόληση στην Ευρωπαική Ένωση για το 2018

Η μερική απασχόληση στην Ευρωπαική Ένωση για το 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της eurostat: 

31,2 εκατομμύρια γυναίκες και 9,5 εκατομμύρια άνδρες ηλικίας 20 έως 64 ετών εργάστηκαν με μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει το 19% της συνολικής απασχόλησης.


Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ο κύριος λόγος για την εργασία με μειωμένο ωράριο ήταν ότι δεν μπορούν να βρουν εργασία με πλήρες ωράριο (26%), ο δεύτερος λόγος ήταν ότι πρέπει να φροντίσουν προστατευόμενα μέλη (τέκνα ή μέλη με ειδικές ανάγκες 24%).

Οι άνδρες (36%) ανέφεραν ότι εργάζονταν με μειωμένο ωράριο επειδή δεν βρίσκουν εργασία με πλήρες ωράριο συχνότερα από τις γυναίκες (23%). Από την άλλη πλευρά, η εργασία με μερική απασχόληση για την φροντίδα παιδιών ή ανίκανων ενηλίκων αναφέρθηκε συχνότερα από γυναίκες (29%) από τους άνδρες (6%).Κύριος λόγος για την εργασία με μερική απασχόληση στην ΕΕ το 2018

Η μερική απασχόληση λόγω της έλλειψης πρόσβασης στην εργασία πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη στην Εσθονία

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το μερίδιο των ατόμων που εργάζονταν με μερική απασχόληση επειδή δεν μπορούσαν να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης διέφεραν σημαντικά. Το υψηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στην Ελλάδα (70%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (66%), την Κύπρο (65%) και τη Βουλγαρία (59%). Τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Εσθονία (6%), ακολουθούμενα από το Βέλγιο, την Τσεχία και τη Σλοβενία ​​(7% το καθένα) και τις Κάτω Χώρες (8%). 


8 εκατομμύρια εργαζόμενοι με μερική απασχόληση στην ΕΕ προτιμούν να εργάζονται περισσότερο

Μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 74 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 230 εκατομμύρια απασχολούνταν το 2018, 17 εκατομμύρια ήταν άνεργοι και 134 εκατομμύρια ήταν οικονομικά αδρανείς.

Περίπου 8 στους δέκα από αυτούς που απασχολούνται στην ΕΕ εργάστηκαν με πλήρες ωράριο (184 εκατομμύρια) και 2 στους 10 μερικής απασχόλησης (46 εκατομμύρια). Μεταξύ αυτών των 46 εκατομμυρίων ατόμων που εργάζονται με μειωμένο ωράριο, 8 εκατομμύρια ήταν υποαπασχολούμενοι, πράγμα που σημαίνει ότι ήθελαν να εργάζονται περισσότερες ώρες και ήταν διαθέσιμοι για να το κάνουν. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο (18%) όλων των εργαζομένων με μερική απασχόληση και στο 4% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2018. Τα δύο τρίτα αυτών των υποαπασχολούμενων εργαζομένων με μερική απασχόληση ήταν γυναίκες (66%).

 

Οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση το 2018
 

Το 2018, το ποσοστό των υποαπασχολούμενων εργαζομένων με μερική απασχόληση στο σύνολο των εργαζομένων με μερική απασχόληση παρουσίαζε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η πλειοψηφία των εργαζομένων με μερική απασχόληση ηλικίας 15 έως 74 ετών επιθυμούσε να εργάζονται περισσότερες ώρες στην Ελλάδα (70% των εργαζομένων με μερική απασχόληση) και στην Κύπρο (52%), ακολουθούμενη στενά από την Ισπανία (45%) και την Πορτογαλία (37%).

Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, η Τσεχία (5%) κατέγραψε τα χαμηλότερα μερίδια εργαζομένων με μειωμένο ωράριο, ακολουθούμενες από τις Κάτω Χώρες και την Εσθονία (και 9%), και το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία (και τα 10%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ρουμανίας (36% γυναίκες), Βουλγαρία και Μάλτα (και οι δύο 50%).

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης