Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόγραμμα SURE και διατήρηση θέσεων εργασίας: Διαθέσιμο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Πρόγραμμα SURE και διατήρηση θέσεων εργασίας: Διαθέσιμο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων έκτακτης στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-9, η ΕΕ συνέστησε ένα προσωρινό μέσο που προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν τις δουλειές τους όσο διαρκεί η κρίση.

Το Συμβούλιο θέσπισε σήμερα το SURE, ένα προσωρινό μέσο που θα χορηγήσει στα κράτη μέλη μέχρι και 100 δισ. € σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Δυνάμει του μέσου αυτού τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ ώστε να χρηματοδοτήσουν τις απρόβλεπτες και σοβαρές αυξήσεις των δημόσιων δαπανών τους, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, που οφείλονται στην εφαρμογή εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρεμφερών μέτρων, και για τους αυτοαπασχολούμενους, ή μέτρων σχετικά με την υγεία, ιδίως στους χώρους εργασίας, που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το SURE είναι ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας, ύψους 540 δισ. €, για τις θέσεις απασχόλησης και τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, το οποίο εγκρίθηκε από το Eurogroup στις 9 Απριλίου 2020. Οι ηγέτες της ΕΕ προσυπέγραψαν τη συμφωνία στις 23 Απριλίου και ζήτησαν να έχει τεθεί σε λειτουργία η δέσμη μέτρων έως την 1η Ιουνίου 2020.

Η πανδημία COVID-19 είναι ένα πρωτοφανές ζήτημα για την Ευρώπη, καθόσον θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης πολλών ανθρώπων. Πέραν των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, η πανδημία προκάλεσε επίσης σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές αναταραχές, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να εξαρτώνται πλέον από δημόσια στήριξη για να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησής τους. Το SURE θα αποτελέσει σημαντικότατο δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων, καθώς θα εξασφαλίσει στα κράτη μέλη τα αναγκαία μέσα για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος, καθώς και μέτρα στον τομέα της υγείας.

— Zdravko Maric, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας

Προκειμένου να χορηγήσει χρηματοδοτική συνδρομή με ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη που τη ζητούν, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ. Τα δάνεια του SURE θα στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από εγγυήσεις των κρατών μελών, ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ της ΕΕ. Το σύνολο των εγγυήσεων θα ανέλθει σε 25 δισ. €.

Αν και όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέσου, το SURE θα αποτελέσει κυρίως σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους των κρατών οι οικονομίες των οποίων έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες. Κατά το τυπικό, η χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί με απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Το SURE θα είναι διαθέσιμο όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν παράσχει τις εγγυήσεις τους και θα είναι λειτουργικό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ του μέσου, για ένα ακόμη εξάμηνο κάθε φορά, εάν εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές οικονομικές διαταραχές εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης