Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η/και ελεγκτικές εταιρείες για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/04

Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η/και ελεγκτικές εταιρείες για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/04ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Αθήνα, 18-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η/και ελεγκτικές εταιρείες για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον Ν.3299/2004.


Σε συνέχεια της από 2-4-2020 ανακοίνωσης μας, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει ότι η πλατφόρμα για την υποβολή της «έκθεσης διασφάλισης», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων διασφάλισης 3000 καθώς και της έκθεσης ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, είναι πλέον διαθέσιμη και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/2004.Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης