Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΔ για Τομείς ασφάλισης τ. ΤΑΥΤΕΚΩ: Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01)

ΑΠΔ για Τομείς ασφάλισης τ. ΤΑΥΤΕΚΩ: Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο 90845/2020 του e-ΕΦΚΑ γίνονται γνωστά τα εξής:

Με τη σχετική εγκύκλιο 11/20-03-2020 e-Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες σχετικές με την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 & 2 του Ν. 4225/2014 και της με αριθμ. Φ80000/3476/116/17.2.2014 Υπουργικής Απόφασης, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω αναφερθέντος Νόμου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία «η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), των επιχειρήσεων που υπάγονται στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., θα πραγματοποιηθεί, για τη μισθολογική περίοδο μηνός 02/2020, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, κατά τα γνωστά και στις οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες υποβολής. Η απεικόνιση της ασφάλισης στους κλάδους και στους αντίστοιχους Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου, παράλληλα με την υποβολή της Κανονικής (01), της συγκεκριμένης μισθολογικής περιόδου.».

Με το νέο έγγραφο ο e – Ε.Φ.Κ.Α. επανέρχεται στον τρόπο υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων από 02/2020 και εντεύθεν, διευκρινίζοντας ότι:

Η υποβολή όλων των κλάδων ασφάλισης και των αντίστοιχων στους Τομείς ασφάλισης τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. πρέπει να πραγματοποιείται με την Κανονική (01) Α.Π.Δ..

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση της Υπηρεσίας, από τις υπόχρεες επιχειρήσεις υποβολής Α.Π.Δ. κλάδων και τομέων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες έχουν ήδη υποβάλλει Α.Π.Δ. Κανονικές (01) για τις μισθολογικές περιόδους 2/2020 και 3/2020, προκειμένου να γίνουν διορθωτικές ενέργειες, απαραίτητες για την ορθή υποβολή Α.Π.Δ. κλάδου Σύνταξης και κλάδων και τομέων τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Δείτε το Γενικό Έγγραφο 90845/18-05-2020 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης