Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πάγια ρύθμιση χρεών προς το ΙΚΑ

  • ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ πάγιας ρύθμισης χρεών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθιερώνεται με νομοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή, εντός του καλοκαιριού, το υπουργείο Απασχόλησης. Επίσης, προωθούνται σειρά από μέτρα για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον έλεγχο υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, η επανενεργοποίηση των προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια τμήματα εσόδων των κατά τόπους υποκαταστημάτων, καθώς και η δημιουργία ενός «οικονομικού προφίλ» για κάθε υποκατάστημα του ΙΚΑ, ώστε να υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι αλλά και αποτελέσματα.
 Πάγια ρύθμιση χρεών προς το ΙΚΑ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ πάγιας ρύθμισης χρεών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθιερώνεται με νομοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή, εντός του καλοκαιριού, το υπουργείο Απασχόλησης. Επίσης, προωθούνται σειρά από μέτρα για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον έλεγχο υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, η επανενεργοποίηση των προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια τμήματα εσόδων των κατά τόπους υποκαταστημάτων, καθώς και η δημιουργία ενός «οικονομικού προφίλ» για κάθε υποκατάστημα του ΙΚΑ, ώστε να υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι αλλά και αποτελέσματα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους σε 48 έως και 60 δόσεις. Για να μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τα χρέη του για διάστημα περισσότερο των 4 ετών θα πρέπει να λάβει έγκριση από την Επιτροπή Αναστολών, η οποία θα αποφασίζει για την επέκταση της ρύθμισης έως και τα 5 έτη (60 δόσεις) με βάση την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτήν, καθώς και τρόπους διασφάλισης των οφειλών (περιουσία κ.ά.).

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο εργοδότης να καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές και την απαιτούμενη προκαταβολή. Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής. Έτσι, για ποσό μέχρι 100.000 ευρώ η προκαταβολή ανέρχεται στο 6%. Για ποσό από 100.001 έως 300.000 ευρώ στο 5% και για ποσό μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ στο 4%. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ, ενώ η έκπτωση στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη ορίζεται στο 10%.

Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης επιθυμεί να εξοφλήσει τα χρέη του εφάπαξ, η έκπτωση επί των πρόσθετων τελών είναι 20%.

Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης, ενώ έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, τελικά δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, λίγο πριν από τον πλειστηριασμό θα του δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Αν και σε αυτή δεν καταφέρει να ανταποκριθεί, επισπεύδονται οι διαδικασίες ώστε η επιχείρηση να κηρυχθεί σε πτώχευση και το Ίδρυμα να προχωρήσει σε κατάσχεση της περιουσίας.

Πηγή Τα Νέα


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης