Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση στην προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) έτους 2019 από τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Παράταση στην προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) έτους 2019 από τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΛόγω της ανάγκης για την διευκόλυνση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην κυρωθείσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και II αυτής, καθώς και του Μνημονίου Συνεννόησης, κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), με την απόφαση Α.1109/2020 αποφασίστηκε :


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 και της αριθμ. ΠΟΛ.1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης