Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Αδύνατο να εφαρμοστεί η ανάλυση ανά ΚΑΔ

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Αδύνατο να εφαρμοστεί η ανάλυση ανά ΚΑΔ


Επιστροφή στην πραγματικότητα!

14/05/2020

Με την εγκύκλιο Ε.2019/2020 δόθηκαν στη δημοσιότητα οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2019 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Δημόσια Αρχή, προς έκπληξη όλων των επιχειρήσεων και των λογιστών-φοροτεχνικών τους, παραβλέπει την περσινή καθολική αντίδραση τους και ζητάει να γίνει υποχρεωτικά επιμερισμός των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών στον κωδικό 023 ανά ΚΑΔ όπως έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis (μέχρι 4ο βαθμό). Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στην αντίστοιχη εγκύκλιο για το φορολογικό έτος 2018, η συμπλήρωση του κωδικού 023 ήταν προαιρετική μέχρι 3ο βαθμό.

Θα πρέπει να ενημερώσουμε την Ανεξάρτητη Αρχή και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών ότι η υποχρέωση αυτή είναι πρακτικά και τεχνικά αδύνατο να εφαρμοστεί. Οφείλουμε να τους αναφέρουμε ότι στην δύσκολή ελληνική πραγματικότητα των επιχειρήσεων δεν είναι εφικτή η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ανά πάσα στιγμή από κάθε επιχείρηση και οι περιορισμοί είναι και τεχνολογικοί και διαθεσιμότητας πόρων και εργατοωρών.

Ζητούμε να σταματήσει κάθε νέα μέρα να φέρνει και νέες υποχρεώσεις και να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο κατανόησης της καταπόνησης του κλάδου που αδιαμαρτύρητα (με την ευθύνη και του μόνιμα απόντος προέδρου του ΟΕΕ) φορτώνεται κάθε μέρα και περισσότερα βάρη.

Καλούμε την ηγεσία της ΑΑΔΕ να επανεκτιμήσει τη χρησιμότητα αυτής της εργασίας και να αποσύρει άμεσα την υποχρεωτική της τήρηση.


Η Γραμματεία των Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης