Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποινή φυλάκισης κατ' ελάχιστον έξι μηνών σε όσους παραβιάζουν τον νόμο περί ανταγωνισμού

  • ENIΣXYETAI ο θεσμικός ρόλος και η κανονιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού με το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν αυτοδικαίως από την έκδοσής τους, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής Yπουργικής Aπόφασης.
Ποινή φυλάκισης κατ' ελάχιστον έξι μηνών σε όσους παραβιάζουν τον νόμο περί ανταγωνισμού                                             
ENIΣXYETAI ο θεσμικός ρόλος και η κανονιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού με το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν αυτοδικαίως από την έκδοσής τους, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση σχετικής Yπουργικής Aπόφασης.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα σε περίπτωση που δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο για τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από αυτήν, ενώ με τις νέες διαδικασίες ελέγχου εισάγεται για πρώτη φορά ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για όσους παραβιάζουν τον νόμο περί ανταγωνισμού. Εξάλλου πενταπλασιάζεται η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή για τις ίδιες παραβάσεις, οι οποίες από πρόστιμα 3.000-30.000 ευρώ επισείουν πλέον πρόστιμα 15.000-150.000 ευρώ. Διπλασιάζεται η ποινή φυλάκισης για παρακώλυση του ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, για άρνηση παροχής πληροφοριών ή για παροχή ψευδών πληροφοριών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, από τουλάχιστον τρεις μήνες σε τουλάχιστον έξι μήνες, ενώ αυξάνεται και η χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ που είναι σήμερα, σε ποσά από 10.000 έως και 50.000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο στοχεύει να αναβαθμίσει τον ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής θα ορίζεται από την ολομέλεια της Επιτροπής και όχι από τον υπουργό Ανάπτυξης.

Τα μέλη και τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα έχουν νομική προστασία, κατά τα πρότυπα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς και της ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ).

Για την ενίσχυση της ευελιξίας στη δομή και την ταχύτερη αλλά και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Αλλάζει η δομή της και ο αριθμός των μελών της περιορίζεται από 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά, σε 9 τακτικά και 5 αναπληρωματικά.

Κάθε εισηγητής της Επιτροπής επιλαμβάνεται αμέσως μιας υπόθεσης, επικουρούμενος από στελέχη της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

Επίσης, η Επιτροπή θα μπορεί να συνεδριάζει και να εξετάζει τις υποθέσεις σε 3μελή τμήματα, για μεγαλύτερη ταχύτητα. Ωστόσο, η ολομέλεια θα συνεχίζει να εξετάζει τις υποθέσεις μείζονος σημασίας, καθώς και θέματα άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Τέλος, η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει τις υποθέσεις κατά προτεραιότητα, με βάση διάφορα κριτήρια που ορίζει η ίδια με τον κανονισμό λειτουργίας της, έτσι ώστε να προτάσσονται οι υποθέσεις μείζονος σημασίας ή άλλες υποθέσεις που η ίδια η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να προταθούν, γιατί απαιτείται μια άμεση απάντηση.

Για την αξιοκρατική στελέχωση της Επιτροπής, την αναδιάρθρωσή της και τη διαφάνεια:

Δεν θα υπάρχει πια εκπροσώπηση των εμπορικών φορέων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε τα μέλη της Επιτροπής να μην έρχονται σε δύσκολη θέση καλούμενα να ψηφίζουν για υποθέσεις που αφορούν κλάδους που εκπροσωπούν.

Η θητεία των μελών παραμένει τριετής με δυνατότητα μόνο μιας ανανέωσης.

Γίνεται ρητή πρόβλεψη για τα ασυμβίβαστα των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να μην υπάρχει ζήτημα μεροληψίας ή άλλης επιρροής στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Θεσμοθετείται Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη και τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Δημιουργείται Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

Για τον ορισμό του προέδρου και των εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Πηγή Express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης