Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Αίτημα διόρθωσης των προϋποθέσεων προσδιορισμού των δικαιούχων για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι λανθασμένες για παρόχους ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε claw back

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών: Αίτημα διόρθωσης των προϋποθέσεων προσδιορισμού των δικαιούχων για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι λανθασμένες για παρόχους ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε claw back
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απέστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων που τίθενται από την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1645/4-5-2020) για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι λανθασμένες για παρόχους ΕΟΠΥΥ που υπόκεινται σε CLAW BACK.

Σας παραθέτουμε το έγγραφο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Π.Σ.Φ.

Κύριοι Υπουργοί

Διαπιστώθηκε ο αποκλεισμός των 2.300 συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ (πιθανώς και άλλων παρόχων υπηρεσιών υγείας) από το δικαίωμα της είσπραξης της επιστρεπτέας προκαταβολής με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1645/4-5-2020) και θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τους λόγους, ώστε να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν.

Όπως γνωρίζετε οι φορείς ΠΦΥ, όπως είναι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

Άρα ανήκουν στην κατηγορία γγ) στην ΚΥΑ Β΄1645/4-5-2020 και σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει για το α΄ τρίμηνο να εμφανίζουν μείωση των ακαθάριστων εσόδων κατά τουλάχιστον 6,7%.

Κατά την δήλωση των οικονομικών στοιχείων στο my business support δηλώθηκαν τα ακαθάριστα έσοδα του 2019 (αφού αφαιρέθηκε το claw back κατά προσέγγιση) και τα ακαθάριστα έσοδα του α΄ τριμήνου 2020 (χωρίς να μπορεί να αφαιρεθεί το claw back).

Είναι αδύνατον να είναι ασφαλή τα στοιχεία αυτά για τους συμβεβλημένους παρόχους (φυσικοθεραπευτές) του ΕΟΠΥΥ γιατί:

Τα ακαθάριστα έσοδα της κάθε επιχείρησης για κάθε έτος προκύπτουν:

από τις ΑΠΥ που εκδίδονται για παροχές σε ιδιώτες και
από τα τιμολόγια που εκδίδονται για τις παροχές σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για τους οποίους υποβάλλει η επιχείρηση κάθε μήνα παραπεμπτικά και συγκεντρωτικό τιμολόγιο για να πληρωθεί.

Η επιχείρηση (εργαστήριο φυσικοθεραπείας) εκδίδει τιμολόγιο ανά μήνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και πληρώνεται βάσει αυτού.

Στις αρχές όμως του επόμενου έτους, υπολογίζεται το claw back του Α΄και Β΄ εξαμήνου του προηγούμενου έτους για την κάθε επιχείρηση (βάσει της υπέρβασης επί τοις %, της κατηγορίας της παροχής-σύμφωνα με τα κλειστά όρια δαπανών) και εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο στο τρέχον πλέον έτος, για οικονομική χρήση του προηγούμενου έτος.

Δηλαδή, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο το έτος 2020 για claw back που αφορά το έτος 2019 και εν συνεχεία τα ποσά του claw back αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, όταν δηλώνονται στην εφορία.

Στην πράξη η επιχείρηση δεν γνωρίζει το α΄ τρίμηνο του 2020, πόσο θα είναι το ύψος (επι τις %) claw back για να το αφαιρέσει από τα έσοδα, κατά την αίτηση στην πλατφόρμα my business support, με αποτέλεσμα η δήλωση να ολοκληρώνεται με δηλωθέντα οικονομικά στοιχεία (ΑΠΥ και τιμολόγια) τα οποία έχουν εκδοθεί πρώτο τρίμηνο, χωρίς να μπορεί να αφαιρεθεί το αντιστοιχούν claw back, γιατί απλά δεν υπάρχει δυνατότητα να το γνωρίζει ο πάροχος εκ των προτέρων.

Επιπλέον, στη διαδικασία που σας περιγράφουμε παραπάνω, κατά τον μήνα Μάρτιο εκδίδονται τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ (με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού από τις 1 έως τις 20 Μαρτίου, γιατί τότε γίνεται η αποστολή του φακέλου), που αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για τον προηγούμενο μήνα, το Φεβρουάριο.

Οι δυο παραπάνω παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσμα να δηλώνονται ως εισοδήματα του α΄ τρίμηνο του 2020 στην πλατφόρμα, στοιχεία που δεν είναι πραγματικά, καθώς:

δεν μπορεί να αφαιρεθεί claw back τριμήνου, γιατί αυτό θα γίνει γνωστό στο τέλος του έτους συνάρτηση της επιτρεπτής δαπάνης και τις συνολικές ετήσιες υποβολές όλων των φυσικοθεραπευτών και
Δηλώνονται τον μήνα Μάρτιο 2020, έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες Φεβρουαρίου 2020.

Οι φυσικοθεραπευτές παρόλο που θα έχουν μειωμένα έσοδα το α΄ τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, δεν θα μπορούν να αποδειχτούν με τον τρόπο που έγινε ο υπολογισμός, βάσει της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1645/4-5-2020).

Ζητάμε την ένταξη των φυσικοθεραπευτών στους δικαιούχους της καταβολής επιστρεπτέας προκαταβολής, χωρίς τα κριτήρια που θέτει η ΚΥΑ και με μόνο κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων (χωρίς εργαζόμενο 2.000 ευρώ, 1-5 εργαζόμενους 4.000 ευρώ κ.ο.κ.)ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία
Έγγραφο Π.Σ.Φ. (Συνημμένο)
ΠΟΛ 1191/2014
ΦΕΚ 1645/Β/3.5.2020 (ΓΔΟΥ 94/03-05-2020)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης