Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτημα ΕΦΕΕΑ για παράταση των δηλώσεων για τους κατοίκους αλλοδαπής έως 30/9/2020.

Αίτημα ΕΦΕΕΑ για παράταση των δηλώσεων για τους κατοίκους αλλοδαπής έως 30/9/2020.Αθήνα 11/5/2020
Αρ.πρωτ.1738

Προς:
Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

Διοικητή της ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή

Κοινοποίηση:
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Σχετ. Α.1070/2020

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 κατοίκων αλλοδαπής

Κε Διοικητά
Στην απόφαση σας 1070/2020 σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο Ε1 προστέθηκαν τα παρακάτω νέα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι κάτοικοι αλλοδαπής.

Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη χώρα φορολογικής κατοικίας του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα στοιχεία Μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Επιπλέον συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία, τον αριθμό που χρησιμοποιεί στην φορολογική αρχή της χώρας φορολογικής κατοικίας ως φορολογικό Μητρώο (αντίστοιχο ΑΦΜ) και την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του στην αλλοδαπή με λατινικούς χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία. Εάν ως Α.Φ.Μ., χρησιμοποιείται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα και σε αυτόν περιέχονται και γράμματα, τότε συμπληρώνεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ. το πεδίο καταχώρισης του Α.Φ.Μ. παραμένει κενό.

Επειδή αυτή την εποχή λόγω της πανδημίας είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τους πελάτες μας στο εξωτερικό για την ανεύρεση αυτών των πρόσθετων στοιχείων, δεν θα είναι εφικτή η τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 για την συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την παράταση των δηλώσεων για τους κατοίκους αλλοδαπής έως 30/9/2020.Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Τσαμόπουλος

Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Μπινιάκου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης