Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων: Επιπλέον διευκρινίσεις που δόθηκαν πρόσφατα

8 Μάιος 2020
Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων: Επιπλέον διευκρινίσεις που δόθηκαν πρόσφατα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven


Σε συνέχεια του άρθρου «Επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 Βήματα) [Επικαιροποίηση της 3-5-2020] στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι απαντήσεις έως και τον «Στ' Κύκλο», με τις «Ερωτήσεις /Απαντήσεις Σχετικά με τη Συμμετοχή για την Επιδότηση Τόκων Δανείων - Ζ’ Κύκλος», μεταξύ  άλλων δόθηκαν και οι εξής απαντήσεις:

Ερώτηση: Σε απλογραφικά βιβλία θα πρέπει να συμπληρώσω τον ισολογισμό. Τις κρατικές επιχορηγήσεις που πήρα πριν από χρόνια  θα πρέπει να τις αναγράψω;

Απάντηση: Στην ΥΔ συμπληρώνετε μόνο τις ενισχύσεις βάσει του Προσωρινού Πλαισίου (COVID19), π.χ.  Επιστρεπτέα Προκαταβολή, 800 € και μόνο αν τα έχετε λάβει ή ήδη έχετε αιτηθεί. Δεν απαιτείται ισολογισμός παρά μόνο ΥΔ του Λογιστή και της Επιχείρησης αναφορικά με την «προβληματικότητα», ενώ συμπληρώνεται το ύψος του ισολογισμού στην περίπτωση που υπάρχει σχετική υποχρέωση βάσει ΕΛΠ.

Ερώτηση: Χθες έκανα αίτηση στην οποία παρέλειψα να βάλω σφραγίδες και υπογραφές στα δικαιολογητικά. Σήμερα το συνειδητοποίησα και προσπαθώ να κάνω εκ νέου αίτηση αλλά  χτυπάει στο σύστημα ότι υπάρχει ήδη αίτηση μέσα. Δεν μπορώ να κάνω διαγραφή τους προηγούμενης αίτησης; Πως πρέπει να προχωρήσω;

Απάντηση: Θα πρέπει να μιλήσετε με την Τράπεζα προκειμένου να αναρτηθούν τα σωστά δικαιολογητικά.

Ερώτηση: Υπάρχει επιχείρηση ελληνική που ανήκει σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για το πρόγραμμα επιδότησης τόκων, πρέπει να δηλωθούν και οι επιχειρήσεις εξωτερικού ή μόνο η ελληνική;

Απάντηση: βλ. πεδίο 4. ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαιούχοι είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό εξετάζεται το σύνολο των στοιχείων του Ομίλου επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει η αιτούσα επιχείρηση. βλ. δικαιολογητικό (3) Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ.

Ερώτηση: Στην δήλωση συσσώρευσης εφόσον δεν έχουν ληφθεί ακόμα κάποιες ενισχύσεις θα αναφερθούν στον πίνακα επιχορηγήσεων;

Απάντηση: Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της 19/3/2020/C(2020) 1863/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΕ (Προσωρινό Πλαίσιο), συμπληρώνοντας τιμή 0 εφόσον βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης. (βλ. ΚΥΚΛΟΥΣ ερωτήσεων - απαντήσεων στην http://eysed.gge.gov.gr/, ιδίως Γ' ΚΥΚΛΟΣ).

Ερώτηση: Δεν μπορώ να διαγράψω τις αιτήσεις που έχω ανοίξει για να καταθέσω τη σωστή.

Απάντηση: Θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η σωστή. Η άλλη αίτηση παραμένει στο σύστημα χωρίς να επηρεάζει κάτι.

Ερώτηση: Τι γίνεται με τους εργαζόμενους με ορισμένη σύμβαση που λήγει πριν τις 31/12. Είναι υποχρεωτικό να τους κρατήσουν;

Απάντηση: Επαναλαμβάνεται ότι στο πεδίο 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ αναφέρεται: «Ο λήπτης της ενίσχυσης οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον λόγο αυτό εντός του Ιανουαρίου του 2021 η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει έλεγχο επιβεβαίωσης της προαναφερόμενης υποχρέωσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οι λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 6, υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης εκτός εάν προβούν στην εκ των υστέρων τήρηση αυτής για τις 31/01/2021. Προς τούτο η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει σχετικές οδηγίες. Ο έλεγχος θα αφορά τους εργαζόμενους την 31/12/2020»

Ερώτηση: Επιθυμώ να μάθω τι λογιστικές πληροφορίες θα καταχωρίσω στην αίτηση επιδότησης τόκων, είναι στο πέμπτο πεδίο στην επισύναψη εγγράφων και δικαιολογητικών, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών. Η επιχείρηση είναι νεοσύστατη οπότε δεν υπάρχει καταχώρηση για το 2019. Καθώς δεν βοηθά το υπόδειγμα του ΠΣΚΕ.

Απάντηση: Για τη συμπλήρωση της Δήλωσης ΜΜΕ τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν στον αριθμό ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης), στο ύψος του Κύκλου Εργασιών και στο ύψος Ισολογισμού για την περίοδο αναφοράς που υφίστανται υποβεβλημένα φορολογικά στοιχεία. Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία «κλεισμένη»  διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. (π.χ. ΑΠΔ μηνός ή ισοζύγιο).
……………….

Δείτε όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις : http://eysed.gge.gov.gr/


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης