Αποτελέσματα live αναζήτησης

Όλες οι λεπτομέρειες για την επιστρεπτέα προκαταβολή - Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις

Όλες οι λεπτομέρειες για την επιστρεπτέα προκαταβολή - Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση περιέχει αναλυτικά

- Ορισμούς
-- Επιστρεπτέα προκαταβολή
-- Προβληματική επιχείρηση
-- Επιτόκιο αναφοράς
-- Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
-- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
-- Κύκλος εργασιών αναφοράς
-- Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:

- Τους δικαιούχους της ενίσχυσης
- Το ύψος της ενίσχυσης
- Την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.)
- Την διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
- Την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης
- Τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις κυρώσεις

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης