Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαθέσιμα προς υποβολή τα έντυπα Ε4.3 και Ε4.4 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διαθέσιμα προς υποβολή τα έντυπα Ε4.3 και Ε4.4 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Διαθέσιμα πλέον βρίσκονται προς υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τα νέα έντυπα :
-Έντυπο 4.3 Πίνακας  προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης τρόπος οργάνωσης της εργασίας - Έντυπο ειδικού σκοπού άρθρου 9, ΠΝΠ (Α΄68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης
-Έντυπο 4.4 Πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου του ομίλου - Έντυπο ειδικού σκοπού άρθρου 10, ΠΝΠ (Α΄68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσηςΥπενθυμίζουμε ότι :

Υπόχρεοι

Έντυπο που υποβάλλεται

Χρονική περίοδος

Προθεσμία υποβολής

Εργοδότες που θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας κατά το οποίο:
α) με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ΄ ελάχιστο 2 εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και
β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης
Έντυπο 4.3 Πίνακας  προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης τρόπος οργάνωσης της εργασίας - Έντυπο ειδικού σκοπού άρθρου 9, ΠΝΠ (Α΄68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης Μαρτίου, Απριλίου 2020 Έως 10.5.2020
Εργοδότες που μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής με το προσωπικό τους συμφωνίας Έντυπο 4.4 Πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου του ομίλου - Έντυπο ειδικού σκοπού άρθρου 10, ΠΝΠ (Α΄68/20-3-2020) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης Μαρτίου, Απριλίου 2020 Έως 10.5.2020


Σχετική απόφαση Υ.Α. 14638/Δ1.4991/2020 (ΦΕΚ Β' 1424/15.04.2020)
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης