Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση αποστολής Υ.Δ. προς την ΕΕΤΑΑ από δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία

Παράταση αποστολής Υ.Δ. προς την ΕΕΤΑΑ από δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία τροποποιείται η απόφαση 37445/9.4.2020 υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)» (Β’1270).
 

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης στην ΕΕΤΑΑ μέχρι την 25ηΜαίου

-------

Άρθρο μόνο
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δομές εργοδότες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1078), αποστέλλουν μέχρι την 25η Μαΐου 2020 στην ΕΕΤΑΑ, υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και, σε περίπτωση ανάκλησης υποβληθείσας δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, σχετικό αποδεικτικό».
--------

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Κωδικοποιημένη απόφαση 37445/9.4.2020

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης