Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2020

6 Μάιου 2020 Σχόλια
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2020
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Ο μήνας που πέρασε, ήταν ίσως ο πιο δύσκολος μήνας όλων των εποχών για το επάγγελμά μας. Ο καταιγισμός των αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που εκδόθηκαν κατά το μήνα Απρίλιο (σε συνέχεια βέβαια αυτών του Μαρτίου), είχε ως αποτέλεσμα κατά τον Πασχαλινό αυτό μήνα, να μην υπάρξει ούτε μια ημερολογιακή ημέρα, που να μην έληγε τουλάχιστον μια υποχρέωση.

Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση των υποχρεώσεων στο ημερολόγιο του κόμβου μας, όπου εμφανίζεται στην εικόνα συμπληρωμένος όλος ο μήνας (από την 1η έως και τις 30).


Καθώς όμως οι συνέπειες που έχει επιφέρει η εμφάνιση του κορωνοϊού στην καθημερινότητά μας συνεχίζονται, παρά τη σταδιακή εφαρμογή μέτρων με σκοπό την εξίσου σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα, προβλέπεται ο μήνας που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες να είναι, αν όχι δυσκολότερος, εξίσου δύσκολος με αυτόν που μόλις έφυγε...

Σύσσωμη η ομάδα του κόμβου εύχεται να έχετε πρωτίστως υγεία, αλλά υπομονή και δύναμη, ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτητικές ανάγκες και αυτού του μήνα.

Υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε αυτό που ήδη γνωρίζετε πως άοκνα πράττουμε, να είμαστε δηλαδή μαζί σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Προσφέροντάς σας πάντα έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου και της 1η Ιουνίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Μάιο και την 1η Ιουνίου, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

i. έως τις 3.5.2020 πραγματοποιούνται  οι διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων στο Π.Σ. «Εργάνη» για την Γ' φάση,

ii. έως τις 7.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης από τους κομιστές αξιόγραφων για την αναστολή καταβολής Φ.Π.Α., είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, κ.λπ., στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.,

iii. έως τις 8.5.2020 15.5.2020 (παράταση σύμφωνα με την από 8.5.2020 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε.) πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στο Π.Σ. Εργάνη, για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές) ,

iv. έως τις 10.5.2020 24.5.2020 πραγματοποιείται η επιβεβαίωση ή η καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), από τους δικαιούχους μακροχρόνια ανέργους στον Ο.Α.Ε.Δ., για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400€ (σύμφωνα με το από 4.5.2020 νέο δελτίο τύπου του Ο.Α.Ε.Δ. και το από 11.5.2020 νέο δελτίο τύπου),

v. έως τις 10.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδομένων εντύπων Ειδικού Σκοπού Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία, μηνός Απριλίου βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020,

vi. έως τις 10.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο,

vii. έως τις 10.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.3 «Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης Τρόπος οργάνωσης της εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού άρθ. 9 ΠΝΠ 20-03-20 με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο,

viii. έως τις 10.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.4 «Πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου Έντυπο Ειδικού Σκοπού άρθ. 10 ΠΝΠ 20-03-20) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο,

ix. έως τις 10.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από επιχειρήσεις/εργοδότες α) οι οποίες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, β) ειδικών περιπτώσεων, γ) για δήλωση μισθώματος Απριλίου 2020 και δ) για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας (η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ξεκινά στις 7.5.2020),

x. έως τις 12.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από εργαζόμενους α) των ειδικών περιπτώσεων της με αρ. 17078/505/30-4-2020 εγκυκλίου και β) που υπάγονται στην περίπτωση θ του άρθ. 1 της ΚΥΑ 16073/287/22-4-2020 (η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ξεκινά στις 8.5.2020),

xi. έως τις 14.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών ή/και εργαζομένων τους, για την επίλυση ειδικών ζητημάτων που αφορούν στη λήψη από τους εργαζόμενους αποζημίωσης ειδικού σκοπού (η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων εντύπων ξεκινά στις 7.5.2020),

xii. έως τις 15.5.2020 19.5.2020 (παράταση σύμφωνα με το από 15.5.2020 Δελτίο Τύπου του υπ. Οικονομικών και την Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 101/15-05-20 που ακολούθησε) πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.,

xiii. έως τις 15.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων είτε είχε ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει Κ.Α.Δ. (σύμφωνα με το γενικό έγγραφο e-Ε.Φ.Κ.Α. με α.π. 82992/6.5.2020, η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 03/2020, έχει παραταθεί έως 15/05/2020 και αφορά το σύνολο των εργοδοτών (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) κοινών επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι υπόχρεοι υποβολής Α.Π.Δ., χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων),

xiv. έως τις 17.5.2020 31.5.2020 11.6.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με την ΚΥΑ 16073/287/22-4-2020 (σύμφωνα με την από 22.5.2020 ανακοίνωση του ΠΣ Εργάνη) (βάσει της από 5.6.2020 ανακοίνωσης του ΠΣ Εργάνη),

xv.  έως τις 20.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002,

xvi.  έως τις 28.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή (συνέχιση) αιτήσεων στο Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ,

xvii.  έως τις 28.5.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από επιχειρήσεις-εργοδότες για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, που αφορούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020 στις περιπτώσεις που α) προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ και β) έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας ΚΑΔ 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες» (σύμφωνα με την από 22.5.2020 ανακοίνωση του ΠΣ Εργάνη),

xviii. έως τις 29.5.2020 30.9.2020 (παράταση σύμφωνα με το άρθ. 29 του ν.4690/2020) πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης δεύτερου σταδίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. για την υπαγωγή στη ρύθμιση και επανένταξη απωλεσθείσας, οφειλετών μη μισθωτών και πρώην Ο.Γ.Α. (άρθ. 2 και 3 του ν.4611/2019),

xix.  έως τις 29.5.2020 31.7.2020 πραγματοποιείται η απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1135/2005 ή ΠΟΛ.1234/2002 (παράταση βάσει της απόφασης Α.1100/2020 (ΦΕΚ Β' 1751/07-05-2020)),

xx.  έως τις 31.5.2020 3.6.2020 (παράταση βάσει της από 1.6.2020 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις-εργοδότες που παραμένουν ως μη λειτουργούσες επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020,

xxi.  έως τις 31.5.2020 4.6.2020 11.6.2020 (παράταση βάσει της από 1.6.2020 ανακοίνωσης του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) (βάσει της από 5.6.2020 ανακοίνωσης του ΠΣ Εργάνη) πραγματοποιείται η υποβολή στο ΠΣ Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων για τους οποίους έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή αλλά έχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν έχουν δηλωθεί σε αναστολή, των οποίων όμως οι δηλωμένες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά δεν ξεπερνούν το 50% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας (περίπτ. θ' άρθ. 1 της ΚΥΑ οικ.16073/287/22-4-2020),

xxii. έως την 1.6.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία (σύσταση, απόκτηση κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος,

xxiii. έως την 1.6.2020 πραγματοποιείται η υποβολή Α.Π.Δ. α) τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μισθολογικής περιόδου 1/2020 και β) συμπληρωματικής Α.Π.Δ. για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. μισθολογικής περιόδου 2/2020 (νέα παράταση προθεσμιών υποβολής, δείτε το γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ με α.π. 97186/25.5.2020),

xxiv. από την 1.6.2020 πραγματοποιείται η μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης (βάσει άρθ. 48 ν.4670/2020),

xxv. έως την 1.6.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη από εργαζομένους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που παραμένουν ως μη λειτουργούσες επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, για τυχόν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους και

xxvi. έως την 1.6.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο ΠΣ Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων (αρχικές ή ορθές επαναλήψεις) εργαζομένων α) για τους οποίους υποβάλλονται για πρώτη φορά υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους από επιχειρήσεις - εργοδότες που πραγματοποίησαν αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ ή έχουν ΚΑΔ 86.10, β) των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή και δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών και γ)για τους οποίους, ενώ έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό καθόσον αυτός απορρίφθηκε από την εταιρεία ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. (σύμφωνα με την από 22.5.2020 ανακοίνωση του ΠΣ Εργάνη).

 

Υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2020

3 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 3 Μαΐου 2020 Διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων στο Π.Σ. «Εργάνη» Γ' φάση

7 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 7 Μαΐου 2020 Υποβολή αίτησης από τους κομιστές αξιόγραφων για την αναστολή καταβολής Φ.Π.Α., είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, κ.λπ., στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.

10 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Μαΐου 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδομένων εντύπων Ειδικού Σκοπού Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία, μηνός Απριλίου βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020

 2. 10 Μαΐου 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

 3. 10 Μαΐου 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.3 «Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης Τρόπος οργάνωσης της εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού άρθ. 9 ΠΝΠ 20-03-20 με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

 4. 10 Μαΐου 2020 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.4 «Πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου Έντυπο Ειδικού Σκοπού άρθ. 10 ΠΝΠ 20-03-20) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

 5. 10 Μαΐου 2020 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από επιχειρήσεις/εργοδότες α) οι οποίες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, β) ειδικών περιπτώσεων, γ) για δήλωση μισθώματος Απριλίου 2020 και δ) για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας

11 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Μαΐου 2020 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

Φ.Π.Α.

 1. 11 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

12 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 12 Μαΐου 2020 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων της με αρ. 17078/505/30-4-2020 εγκυκλίου

14 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 14 Μαΐου 2020 Υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών ή/και εργαζομένων τους, για την επίλυση ειδικών ζητημάτων που αφορούν στη λήψη από τους εργαζόμενους αποζημίωσης ειδικού σκοπού

15 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου

 2. 15 Μαΐου 2020 Υποβολή αίτησης στο Π.Σ. Εργάνη, για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές)

Φ.Π.Α.

 1. 15 Μαΐου 2020 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ

 1. 15 Μαΐου 2020 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

18 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 18 Μαΐου 2020 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Απριλίου

19 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 19 Μαΐου 2020 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.

20 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης καταβολής ειδικού φόρου επί ακινήτων ν.3091/2002

 2. 20 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

 3. 20 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Απριλίου

Διαβίβαση στοιχείων

 1. 20 Μαΐου 2020 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

 2. 20 Μαΐου 2020 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Απρίλιο

24 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 24 Μαΐου 2020 Επιβεβαίωση ή την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), από τους δικαιούχους μακροχρόνια ανέργους στον Ο.Α.Ε.Δ., για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400€

26 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 26 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 26 Μαΐου 2020 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

28 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Μαΐου 2020 Υποβολή αιτήσεων στο Π.Σ. Κρατικών Ενισχύσεων για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 2. 28 Μαΐου 2020 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από επιχειρήσεις-εργοδότες για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, που αφορούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2020 στις περιπτώσεις που α) προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ και β) έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας ΚΑΔ 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες»

29 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 29 Μαΐου 2020 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 2. 29 Μαΐου 2020 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

 3. 29 Μαΐου 2020 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Φεβρουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 29 Μαΐου 2020 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Απριλίου

Δήλωση intrastat

 1. 29 Μαΐου 2020 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Απριλίου

31 Μαΐου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 31 Μαΐου 2020 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

Υποχρεώσεις 1ης Ιουνίου 2020

1 Ιουνίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 1 Ιουν. 2020 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Μάρτιος)

 2. 1 Ιουν. 2020 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Μαρτίου

 3. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Μαρτίου

 4. 1 Ιουν. 2020 Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

 5. 1 Ιουν. 2020 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Απριλίου

 6. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Μάρτιο)

 7. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία (σύσταση, απόκτηση κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος

 8. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Απριλίου

 9. 1 Ιουν. 2020 Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης (βάσει άρθ. 48 ν.4670/2020)

 10. 1 Ιουν. 2020 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 29.2.2020

 11. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη από εργαζομένους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που παραμένουν ως μη λειτουργούσες επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, για τυχόν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους

 12. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων (αρχικές ή ορθές επαναλήψεις) εργαζομένων α) για τους οποίους υποβάλλονται για πρώτη φορά υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους από επιχειρήσεις - εργοδότες που πραγματοποίησαν αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ ή έχουν ΚΑΔ 86.10, β) των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή και δεν υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις εντός των καθορισμένων προθεσμιών και γ)για τους οποίους, ενώ έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό καθόσον αυτός απορρίφθηκε από την εταιρεία ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

 2. 1 Ιουν. 2020 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

 3. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Μαρτίου)

 4. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Μαρτίου)

 5. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Μαρτίου)

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ

 1. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

 2. 1 Ιουν. 2020 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 

Αργίες δημοσίου μηνός Μαΐου 2020

Εργατική Πρωτομαγιά
 Παρασκευή 1 Μαΐου 2020


Σημείωση
:
Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της σύνταξής τους.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης