Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣ Δημόσιας Διοίκησης, τη Δευτέρα 4 Μαΐου από 22:00-24:00

29 Απρίλιος 2020
Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣ Δημόσιας Διοίκησης, τη Δευτέρα 4 Μαΐου από 22:00-24:00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 22:00-24:00

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης της πληροφοριακής της υποδομής, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 22:00-24:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενδέχεται να παρουσιαστούν περιορισμοί στη λειτουργία έως και καθολική μη διαθεσιμότητα, σε ορισμένες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.Ενημέρωση από την ΑΑΔΕ

30/04/2020

Μη διαθεσιμότητα / δυσλειτουργία των εξωτερικών (internet) παραγωγικών περιβαλλόντων λόγω εργασιών συντήρησης, τη Δευτέρα 4/5/2020 από 22:00 έως 24:00.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης